Nyhedslink august 2019

Kommune har ingen grænser

Furesø kommune mente åbenbart at kommunen kunne tillade at lave aftale om suspension af intern oprykningsret med Furesø Boligselskab.

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er hjemmel i almenboliglovgivningen

Læs mere på ast.dk 

Erhvervsevnetab er ikke det samme som

Tab af erhvervsevne har ikke noget at gøre med hvor stor skaden er, men skaden skal ses i forhold til hvor stort tabet er af erhvervsevnen inden for det erhverv man har eller måske havde før skaden. Skal IKKE forveksles med tab arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen
Læs mere på ast.dk

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs mere på til ast.dk

 

Sorø kommune indfører rammestyring

Det vil sige indførelse af forskelsbehandling af syge som var godkendt til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 er i strid med servicelovens § 1, stk. 3, 2. og 3. punktum, samt § 4, stk. 1. Afgørelsen lyder at en kommune skal yde støtte og hjælp uagtet af kommunens økonomi.

Ankestyrelsen

Læs mere på ast.dk

Kommune skal redegøre for svarfrist

Ankestyrelsen har bedt kommune om en redegørelse af sagsbehandlingstiden i sager med sagsbehandlingsfristerfastsat efterretssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Ankestyrelsen

Læs mere på til ast.dk

Kommunes tilflytterpakke

Det ser nu ud til at en kommune må bruge penge på tilflytterpakker som indeholder værdikuponer mm.

Godkendelsen

Læs mere på til ast.dk