Nyhedslink april 2020

Korte link

Forlængelse af suspenderingen vedr. beskæftigelsesindsatsen

En ændring i lov om suspendering vedr. beskæftigelsesindsatsen. Denne kan du læse om på star.dk

Principmeddelelse 4-20

Kommunen kan træffe afgørelse om at tage mobiltelefon og nægte afgang til internettet fra den anbragte børn og unge. Dog skal kommunen have truffet en afgørelse om dette før man tager mobiltelefon og internet. Denne skal gives til forældrene så de evt. kan klage over denne afgørelse.
Læs hele principmeddelelsen 4-20

Principmeddelelse 3-20

Bortfald af sygedagpenge fra dagen efter der ikke er opnået en medvirken fra borgerens side. Hvis en borger ikke deltager i et møde men samme dag som mødet skulle være afholdt giver kommunen tilkendegivelse om at borgeren er ville medvirke ved kommunens opfølgning, så kan der som udgangspunkt ikke ske bortfald i sygedagpenge.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 2-20

Denne omhandler folk som er tilknyttet efterlønsordningen og bliver tilskadekommet. Had der så sker med efterlønspræmien er der afsagt en højesterets dom over som du kan læse mere om under principmeddelelsen