Nyheds links oktober 2018

Skal du sende jobansøgning Og du er lidt usikker på om ansøgning er helt ok, så kan vi tilbyde dig at hjælpe med forslag og ideer til jobansøgning Send en mail til jobansoegning@behandlosordentligt.dk og fortæl hvad du gerne vil have hjælp til så kikker vi på det Og sender det retur med det vi kan tilbyde

Nyheder fra Ankestyrelsen

Fælles husførelse

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, når barnet skal opereres

Hjælpemidler og forbrugsgoder – principafgørelsen, der blev glemt

Merudgifter til børn og unge – sådan bruger kommunerne reglerne

Samspillet mellem vejledningspligten og pligten til opfølgning