Nyheds links februar 2020

Ankestyrelsens principafgørelse 101-19 Hvem kan få tildelt ældre- og handicap boliger og hvad er kriterierne

Ankestyrelsens principafgørelse 102-19 Kommune kan træffe beslutning om anvisning af ledige almene familieboliger eller ungdomsboliger

Ankestyrelsens principafgørelse 104-19 Borgerstyret personlig assistance til folk med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som kan være arbejdsleder

Ankestyrelsens principafgørelse 105-19 Tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk langvarig lidelse

Ankestyrelsens principafgørelse 106-19 Hvornår kan der ske en nedsættelse af integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp