Nyheds link oktober 2019

Personlig hjælp, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

Det er tit svært at finde rundt i om hjælpen skal gives efter personlig hjælp, praktisk hjælp eller socialpædagogisk støtte. Årsagen er det lapper over hinanden i serviceloven.

Ankestyrelsens principafgørelse 10-19 har opstillet retningslinjer for hvornår hjælpen inden for hvilken bestemmelse.

Ankestyrelsens artikel

Madserviceordning eller hjælp til madlavning i hjemmet

Kommunen skal tage en vurdering om støtte til madlavning i hjemmet kan bidrag til at vedligeholde færdigheder og afhjælpe væsentlige følger af borgerens funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ankestyrelsens artikel

Ankestyrelsens principafgørelse 11-19

Må kommunen vente med udbetaling af sygedagpenge

Kommuner forstår ikke loven omkring sygedagpenge

Når en borger indleverer en ansøgning om sygedagpenge skal kommunen starte udbetalingen fra første fraværsdag, når borgeren opfylder beskæftigelseskravet og ellers ikke er omfattet af tidsbegrænsningen.

Det vil sige at kommunen ikke må vente på dokumentation for om borgeren er uarbejdsdygtig pga. sygdom, før der påbegyndes udbetaling af sygedagpenge.

Når de lægelige dokumenter viser sig efterfølgende at den sygemeldte ikke er uarbejdsdygtig pga. sygdom ophører udbetalingen af sygedagpenge og kommunen kan kræve sygedagpengene tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt.

For at en kommune kan vente med at udbetale sygedagpenge pga. indhentning af lægelige dokumenter, så skal der være en væsentlig tvivl om hvorvidt borgeren er uarbejdsdygtig pga. sygdom.

Derfor er det meget vigtigt at man beskriver sit helbred og sygdom så præcis og godt som muligt. Det bedste er altid at have være til læge og så sørge for der er tilstrækkelige lægelige oplysninger.

Du som borger har ikke pligt til at henvende dig til lægen på 1. sygedag, men det kan kommunen kræve.

Ankestyrelsens principafgørelse 83-14

Hvilke er ikke væsentlige årsager er sygdomme som borgeren er selvforskyldt i. Så årsagen kan ikke være man er dårlig pga. et misbrug det står i Ankestyrelsens principafgørelse 27-18.

Hvis en borger ansøger om ny sygemelding efter et afsluttet sygdomsforløb kan dette indgå i kommunens vurdering fordi de 2 sygemeldinger kan være den samme. I disse situationer kan der opstå væsentlig tvivl om uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom jf. sygedagpengeloven.

Ankestyrelsens artikel vedr. sygedagpenge