Nye klagefrister

Ankestyrelsens nye vejledning vedr. klagefrister den 11. juli 2018

For beregning af om klagefristen er udløbet går Ankestyrelsen ud fra denne vejledning

Fysisk post

Ved almindelig forsendelse går ud fra at modtager har modtaget afgørelsen senest 6 hverdage efter brevet er dateret ved almindelig forsendelse.

Ved forsendelse som Quickbrev går Ankestyrelsen ud fra modtager har modtaget afgørelsen senest 2 dage efter afsendelse

Digital post

Her gælde fortsat reglen om at modtager får en afgørelse samme dag, som kommunen har afsendt den

Hvis din afgørelse først modtages senere i din E-Boks skal du give Ankestyrelsen besked om det og Ankestyrelsen vil undersøge det

Info

Du vil altid modtage en klagefrist samtidig med en afgørelse

Dispensation

Det er muligt at få dispensation, når en klagefrist er overskredet. Ankestyrelsen kan give dette når der er en særlig grund til, at du ikke har kunne klage inden fristens udløb. Det kan bl.a. være at du har været alvorligt syg i hele perioden eller ved klagefristens udløb. Andre særlig grunde som ikke skyldes dine forhold. Det er dig som skal kunne bevise at der har været en særlig grund

Du kan læse den fulde tekst Vejledning om beregning af klagefrister

Kilde:
Ankestyrelsens hjemmeside