Ny seniorpension til nedslidte

Det er hvad den indeholder

(Seniorpension – individuel vurdering af arbejdsevnen

Der indføres en ny helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, seniorpension, målrettet nedslidte seniorer. Betingelserne for at komme på seniorpension er:

  • Man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen
  • Man har arbejdet i 20-25 år 
  • Man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre

Arbejdsevnen vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job. Der skal ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen. Det betyder, at man ikke kan blive henvist til andre typer job. For eksempel kan en murer, der ikke kan arbejde mindst 15 timer – eller godt to dage – om ugen som murer, ikke blive henvist til et job i en butik.

Ydelsen under seniorpension svarer til niveauet for førtidspension på 18.875 kr. pr. måned for enlige og 16.044 pr. måned for gifte/samlevende (2019).

Den konkrete administration af seniorpension skal fastlægges i forbindelse med udmøntningen af aftalen.

Den ny seniorpension skal træde i kraft 1. januar 2020 og erstatte den nuværende seniorførtidspension.

Det skønnes, at godt 17.000 fuldtidspersoner vil være i ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025).(Kilde. Beskæftigelsesministeriet)

Behandl os ordentligt siger.

Det er valgår og valget er lige om få dage og et af hovedemnerne er hvornår vi borger kan gå på pension og om der skal være ens alder for alle eller hvordan pensionsordningen ellers skal skrues sammen og der bliver budt på emnet som på kvæg på et kvægtorv/auktionshal. Behandl os ordentligt tager denne aftale som valgflæsk og et spil for galleriet for at få flest stemmer og intet andet. Læg også mærke til at det bliver en ny lov som hedder en ”Seniorpension” så den gamle lov bortfalder og kan ikke mere søges, men folk som er på den nuværende seniorførtidspension vil forblive på denne indtil de overgår til folkepension.

Det sjove af det er at der stort set intet nyt er i budene og der er bundet så lidt økonomi i halen på budene at det er umuligt at få noget virkelig konstruktivt ud af forslagene, så det bliver en lov som vil kunne virke efter hensigten. Dermed komme loven endnu en gang til at fremstå som noget godt, men i virkeligheden vil den mislykkes og mange vil blive tabt af samfundet og ende på kontanthjælp.

Folkepensionsalderen kan vi være meget uenige om, men når nedslidningen er sket, så menes der at en seniorførtidspension eller et fleksjob vil være løsningen. Politikerne går med listesko når der er tale om en forbedring af seniorførtidspensionen som jo har været en fiasko i flere år.

Seniorførtidspensionen skulle jo netop give nærmest dem som efter et langt liv en førtidspension uden at skulle igennem det store apparat med flere år i arbejdsprøvning og arbejdsvurderinger, men sådan blev virkeligheden ikke fordi det netop er kommunerne som skal stå for vurderingen om et menneske er nedslidt eller ej. Som det ser ud nu, så vil det også være kommunerne der skal stå for bedømmelsen af om det enkelte menneske er nedslidt eller kan komme i fleksjob og i værste fald tilbage til arbejdsmarkedet og dermed ende på kontanthjælp.

Behandl os ordentligt tager det meget alvorligt, når vi ser på det som man gerne vil gennemføre som lov for så stor en gruppe borger og vil få store konsekvenser for mange og her især dem som bliver syge eller nedslidte. Vi kan simpelthen ikke forstå at man ikke går mere målrettet efter at få nedslidende arbejde fjernet fra arbejdsmarkedet, det er bare en spørgsmål om vilje. Vi mener der i den grad må være en manglende viden fra politikernes side når de kan stå frem og sige at man vil favorisere borger der er fysisk nedslidt, man siger psykisk hårdt arbejde ikke er så nedslidende som fysisk arbejde. Alle på nær politikerne ved at rammes man først psykisk hårdt har man utroligt svært ved at komme ud af det igen og en psykisk sygdom vil som regel gøre at selv om man kommer ud af det, så kan den liggende som en tikkende bombe for så at vende tilbage. En psykisk sygdom kan være lige så invaliderende som en fysisk.

Vi mener politikerne slet ikke har det faktiske overblik over hvor mange mennesker det drejer sig om og de forskellige årsager til hvorfor det enkelte menneske ikke kan gennemføre at være på arbejdsmarkedet fra de forlader folkeskolen/uddannelsen til de er 70 år eller mere.

Måske skulle de stille sig spørgsmålene:

  • Hvorfor bliver det enkelte menneske nedslidt og hvad kan der gøres for at forhindre det
  • Kan det virkelig være meningen at et menneske skal fødes for at uddanne sig og arbejde til vi dør
  • Kan det være meningen at folk med en høj indkomst skal have muligheden for at stoppe på arbejdsmarkedet, når de vil, mens alle andre skal arbejde til de dør

Husk i dag er gennemsnit alderen 82,9 år for kvinder og 79 år for mænd. Det vil sige at kvinder som arbejder til de er 70 år vil have 12,9 år i gennemsnit til at leve i som pensionist og mænd vil have 2 år til at leve i efter de har forladt arbejdsmarkedet. Man kan jo godt stille sig det spørgsmål om det overhovedet kan betale sig at spare op til pensionsalderen, når der alligevel er så stor chance for at man aldrig kan få brug for pensionen. Behandl os ordentligt mener det kun er til gavn for dem som selv kan bestemme deres pensionsalder. Ud over det så giver det jo en besparelse for samfundet når der ikke skal udbetales pension.

Hvis de ældre ikke mere skal have tid til at hjælpe børn og børnebørn, så kræver det at vi har et system som kan træde til når der er sygdom eller andet i familierne.

Ved at alle skal arbejde til en alder af 70 år eller mere, så kommer mange foreninger til at lukke, da de ikke mere vil kunne finde frivillige pga. de ældre, er i arbejde. Vi ved jo fra i dag at folk som regel først bliver frivillige når hverdagen skal udfyldes med positive oplevelser som frivilligheden kan give. De få foreninger som vil være tilbage, vil være foreningen som har med ældre at gøre og for ældre, men mange hobbyforeninger vil bukke under. Er det sundt for et samfund, det mener vi ikke det er.

Behandl os ordentligt mener at politikerne ser for meget på pensionsalderen og glemmer helt at se på hvordan vi undgår folk nedslides. Der har vi fremlagt flere gange forslag på hvordan man undgår nedslidning og det har også givet genlyd i nogle virksomheder som har fået succes med det, men trods det så høre man intet fra politikerne om de succeshistorier.

Nedslidning undgås jo ved at et menneske ikke har de samme arbejdsstillinger dag ud og dag ind. Derfor er det vigtigt at man afveksler mellem arbejdsopgaver som har forskellige arbejdsstillinger. Arbejdstiden og en meget mere fleksibel arbejdsplads kunne også være med til at fjerne den psykiske del af en nedslidning.

Behandl os ordentlig mener at skal en evt. seniorførtidspension virke, så skal det være den lægelige bedømmelsen som skal lægges 100 % til baggrund for en pension. Her mener vi ikke kommunens læger, men borgerens egen læge samt de speciallæger som denne har henvist borgeren til.

Læs mere på bm.dk