Ny praktikræs er stressende for lærlinge

”Ifølge nye tal fra Undervisningsministeriet blev der i 2018 indgået 37.087 praktikaftaler (fraregnet bl.a. sosu-uddannelserne, red.) for kommende elektrikere, murere, kokke og andre elever på landets erhvervsskoler. Det er 2.840 flere af end i 2016. Knap halvdelen af de nye aftaler – 1.309 – er kortvarige aftaler.

Elektrikerlærlinge er nogle af de elever, der må affinde sig med de kortvarige aftaler, som langt fra dækker hele deres praktikforløb. – Det ærgrer man sig over i Dansk El-forbund”. 

(Kilde: Undervisningsministeriet)

En af lærlingene siger til avisen.dk

Mette Nielsen er en af de lærlinge, der kom igennem elektrikeruddannelsen med flere kortvarige aftaler. Hun fornyede sin kontrakt tre gange i samme virksomhed, og det var en stressfaktor for hende, at hun ikke var garanteret en plads i hele forløbet. Hun sammenligner følelsen med den, der opstår under en fyringsrunde på en arbejdsplads.

– Et eller andet sted, er det jo sådan, vi render rundt og har det. Det er den der uvished, siger 29-årige Mette Nielsen.

Det er en bekymring formanden for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Maja Mørk, har hørt før. (Kilde: avisen.dk)

Behandl os ordentligt siger. Fordi mange virksomheder laver, korter praktikaftaler er vel en afsmitning af hvad der ellers sker ude på arbejdsmarkedet, der har den måde folk er ansat på ændret sig en hel del

Folk er mere usikre i deres ansættelse i dag end de var for få år tilbage i tiden. Tilbage i tiden lavede man kollektivlønaftaler i dag laver langt flere enkeltmandslønaftaler og nogen laver 3 måneds ansættelsesaftaler, så virksomheden slipper for at betale G-dage ved fyring.

Der er jo lavet undersøgelser af hvordan folk har det på deres arbejdsplads og det viser sig at rigtigt mange føler sig utrolig stresset og presset på deres job, så det giver ved godt sammenhæng i at man laver korte praktikaftaler og lærlingene føler sig presset og stresset.

Mønsteret følger faktisk også med når man ser på hvor mange og hvilke virksomheder det er der benytter sig af politikernes stræben for en hver pris at alle skal i arbejde selv når syge skal arbejde for at få udbetalt deres kontanthjælp eller anden ydelse.

Virksomhederne har jo med politikernes lov givet dem mulighed for at tænke gratis eller næsten gratis arbejdskræft ind i deres budget. Derfor kommer det også til at gå ud over lærlingene. En sund virksomhed ser du aldrig benytte sig af gratis arbejdskræft fordi den kan klare sig uden, men en virksomhed som ikke er sund rent økonomisk vil kun kunne løbe rundt med gratis arbejdskræft, så det kan være vi skal til at se på hvor mange virksomheder der reelt kan klare sig uden gratis arbejdskræft og dermed kan vi spørge politikerne om de ikke er med til at holde gang i virksomheder som egentligt burde dreje nøglen rundt og lukke.

Læs mere Avisen.dk