Ny ferielov og hvad så

Behandl os ordentligt siger:

Så har vi fået en ny ferielov, så skal du være opmærksom på hvad ændringer som er sket

Så du ikke glemmer noget angående din feriepenge

Før var det fra 1 maj til 1 maj og den brugte du året efter

Nu er det fra 1 september til 1 september og nu optjenes og afholdes ferien inden for samme år, der er så noget med det kan trækkes lidt (læs mere om det længere nede i artiklen)

Så er der også noget ferie som er holdt uden for, bla. den 6 ferieuge

Spørgsmål og svar

Mange spørgsmål om den nye ferie vil du skulle have svar på hos din egen fagforening, da mange ferierettigheder er en del af din overenskomst – og dermed IKKE en del af ferieloven.

Herunder bringer vi svar på særligt udvalgte spørgsmål af principiel karakter, som handler om ferieloven. Listen vil med andre ord ikke fungere som en fyldestgørende svarliste eller en hotline i forhold til ferieloven 

SPØRGSMÅL: Kommer vi til at mangle feriedage i 2020 som følge af den nye ferielov?

Nej. Vi kommer ikke til at mangle nogen feriedage i overgangsåret: I 2020 holder vi restferien frem til 1. maj efter de hidtidige regler. Herefter holder vi 16,7 feriedage fra 1. maj til 30. september, optjent 1. januar – 30. august 2019.

Det vil sige, at vi får et forkortet optjenings år og et forkortet ferie år. Fra 1. september overgår vi til samtidighedsferie, hvor vi både optjener og afholder de resterende feriedage.

Fremadrettet har vi et ferie år fra 1. september til 1. september, hvor ferien både optjenes og afholdes, dog således at afholdelsen kan udstrækkes yderligere 4 måneder frem til årsskiftet.

SPØRGSMÅL: Hvad sker der med den 6. ferieuge, når et års ferieoptjening i 2019/20 skal indberettes til Fonden / indefryses?

Det er alene betalt ferie for op til 5 uger, der skal indberettes til Fonden med 12 ½ procent.

Ferieloven regulerer ikke den ferie, man kan have ret ud over ferieloven, eksempelvis den 6. ferieuge, som er et resultat af mange kollektive overenskomster. Ekstra ferierettigheder skal altså som udgangspunkt udbetales til lønmodtageren med mindre andet aftales.

Hvis du er i tvivl om dine overenskomstaftalte ferierettigheder, skal du spørge din fagforening

(Kilde. Fagbevægelsens Hovedorganisation)

Læs mere på fho.dk