Nu er det vigtigt alle borger begynder at åbne øjnene så de ikke bliver røvrend 

Behandl os ordentligt siger.

I en pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet fra 18. marts hedder det blandt andet:

“Ifølge bekendtgørelsen skal kommuner og andre myndigheder i tilfælde, hvor de er pressede, vurdere konkret, hvilke ydelser der er kritisk nødvendige for den enkelte borger. Myndighederne får mulighed for ud fra en konkret individuel vurdering at fravige krav i sagsbehandlingen og midlertidigt indstille aktiviteter, som ikke vurderes at være kritisk nødvendige.”(Skriver. Altinget.dk)

Man har indført en masse hastelov siden corona-virussen og ville lynhurtig og næsten fra dag til dag, indføre de love som regeringen mener er nødvendig

Behandl os ordentligt siger til alle borger, det er meget vigt i holde øje med alle de midlertidige love bliver fjernet så snart denne virus krise er overstået

Regeringen har også vedtaget at grænsen i vores land er blevet lukket, i første omgang måtte man ikke samles over 100 personer, den er så blevet ændret til 10 personer, måske er der yderlige stramninger så det kommer ned på at højest må samles op til 2 personer og overholder man ikke lovene straffes det med store bødestraffe

Kikker man tilbage gennem de sidste 15-20 år er der lavet masse af midlertidige love, som ikke er blevet fjernet igen

Det vil Behandl os ordentligt sige til befolkningen at det skal de skrive sig bag øret at de midlertidige love skal fjernes så hurtigt som muligt når corona-virussen er forsvunden igen

Det er vigtigt hvis ikke borgerne skal miste alt deres personlig frihed og rettigheder til staten

Får stor betydning for mange borgere
(Borgerne efterlades ikke andre muligheder end at hengive sig til statsminister Mette Frederiksens (S) stærke stat og en enerådende kommunal myndighed. Men hvem sikrer, at sådan en bekendtgørelse ikke vil blive misbrugt af myndighederne?

Bekendtgørelsen kommer til at få stor betydning for mange af de mennesker i vores land, som ikke kan klare sig selv uden omfattende hjælp fra kommunerne.

Den sidste smule retssikkerhed, der var tilbage, bliver suspenderet i over tre måneder, indtil den hævdes ophævet 1. juli – og vi kan jo nok forvente, at corona-krisen kommer til at være meget længere, så dermed er der risiko for, at bekendtgørelsens gyldighedsperiode bliver forlænget senere.

Det er ikke betryggende for de målgrupper af borgere, som er helt afhængige af kommunens hjælp). (Kilde. altinget.dk)

Læs mere på alting.dk