Medicinpriserne stiger og stiger

Behandl Os Ordentligt siger.

Hvis du bruger medicin, er socialt udsat (fattig) kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen selv om du har budgetteret helt ned til mindste detalje for mad, vand, varme, tøj, el/varme og medicin

Medicinpriserne svinger totalt ukontrolleret – Vi er jo ikke vant til, at en vare, der plejer at koste 50 kroner, pludselig koster 800 kroner. Det virker mystisk, siger læge Johannes Larsen.

Behandl Os Ordentligt mener det er totalt uholdbart at medicinen svinger som et pendul i stærk storm, i en tid hvor flere og flere socialt udsatte og folk i lavtlønsgruppen har brug for mere og mere medicin

Der er flere og flere som lader være med at købe medicin i en periode hvis økonomien er helt til skraldespanden

Den metode med at undlade at købe sin bevillige medicin er en meget dårlig løsning, undlader man at tage den ordinerede medicin nogen tid, har medicinen ikke den effekt den skal have. Alle ved at har man taget en medicin 1 måned og stopper måneden efter, så er den efterfølgende måned som at starte forfra, så folk som kun har råd til medicin hver anden måned har stort set ingen effekt af den medicin de indtager.

Hvad angår medicin skal politikerne virkelig i tænkeboksen og komme med en god og holdbar løsning som gør lavtlønsgruppen og socialt udsatte på kontanthjælp kan have råd til deres medicin fremadrettet

Lad os stille det spørgsmål om det kan være rigtigt visse mennesker skal leve stort set uden medicin selv om de burde indtage den ifølge deres læge. Stil dig det spørgsmål om du ville affinde dig med ikke at kunne give dit barn hver anden måned. Hvis ikke så vær med til at gøre noget ved det.

DR Nyheders rundspørge

DR Nyheder har sendt en rundspørge ud til 1395 praktiserende læger, som blev besvaret af 23 procent.

Her fortæller 315 ud af 350 læger, at de i løbet af det seneste år har oplevet at have patienter, som ikke har købt den receptpligtige medicin, de havde udskrevet til dem, fordi de ikke har råd.

Vi spurgte dem også, om de oplever, at svingende medicinpriser er årsagen til at patienter i perioder har undladt den medicin, som de havde udskrevet dem. 336 læger svarede på dette spørgsmål, og ud af dem svarede 88 læger ‘i høj grad’, mens 190 læger svarede ‘i nogen grad.’ (Kilde. dr.dk)

Kan have store konsekvenser

(I en DR-rundspørge – med svar fra 350 praktiserende læger – fortæller 315 læger, at de i løbet af det seneste år har oplevet, at patienter ligesom Susanne Ryding ikke har købt den receptpligtige medicin, som de havde udskrevet til dem, fordi de ikke havde råd.

En af dem er Johannes Larsen, der er praktiserende læge i Maribo på Lolland.

– Jeg oplever næsten dagligt, at der er nogen, der enten ikke henter deres medicin eller 

udskyder

 at hente den på grund af prisen.

De forklaringer, han får, er blandt andet, at der var for langt til lønningsdag, at medicinen var blevet for dyr, eller at der var andre ting, de var nødt til at købe. Men det valg kan have konsekvenser for Johannes Larsens patienter.

– Hvis man har droppet medicinen bare en uge eller en måned, kan det betyde, at behandlingen ikke har nogen 

effekt

 i et helt år frem, siger Johannes Larsen.

Det er et problem for både de kronisk syge, der får store smerter, når de dropper medicinen, og for de mere akutsyge, hvor medicinen er 

afgørende

 for at holde situationen under kontrol.

– Det her er et stort problem. Hvis du får lægeordineret medicin, er det fordi, det er nødvendigt, siger Jes Søgaard, der er professor i Sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet).(Kilde. dr.dk)

Læs mere på dr.dk