Manipulering med tallene

Beskæftigelsesministeren har udsendt stort set hver måned en pressemeddelelse om beskæftigelsessituationen i Danmark, det er som sådan en meget fin ide så borgerne i Danmark bliver oplyst om hvordan beskæftigelsessituationen er.

Men nu er det bare så kedeligt at mange af de tal der er blevet oplyst i pressemeddelelsen, er dermanipuleret med tallene. Man oplyser godt nok der er over 30.000 der har forladt kontanthjælpsgruppen men hvor de er kommen hen ser man ikke dokumenteret nogen steder. Det gør Behandl os ordentligt lidt mistænkelig og får os til at tro der bliver manipolering med tallene.

Behandl os ordentligt ved jo fra andre undersøgelser at de seneste år er de mennesker der er på 0 indkomst steget fra 90.000 til 170.000 personer, så derfor kunne det tyde på at nogle af de mennesker der har forladt kontanthjælpsgruppen, kan være en meget stor del af dem der ikke længer modtager kontanthjælp, der er havnet i kassen med 0 indkomst. Folk som er havnet der kan være af mange forskellige årsager, men måske kan det være ægtefællen har arbejde og dermed må den anden part leve af det som ægtefællen giver. Det er jo tilstande som vi kun kendte til for over 70 år siden at man skulle være afhængig af sin mands eller kones indtægt og dermed på en måde umyndiggøres og ens status i samfundet forringes. Nogle som kommer i den situation, bliver syge og føler de skal tigge penge af manden hver gang de har brug for penge. Er man syg kan det være en faktor til at sygdom forværres eller der kommer flere diagnoser til, men det kan også have en konsekvens at parret bliver skilt. Andre står måske uden indkomst fordi de pga. diagnoser ikke magter at møde op til møder eller presses ud i praktik eller andet som gør at de ikke kan klare og overskue det mere og dermed melder sig ud af samfundet og lever af det som de kan finde.

Underligt er det at ingen politikere er interesseret i at finde frem til hvor alle disse mennesker er og hvad de laver. Her gælder ude af øje ude af sind.

Det mener Behandl os ordentligt jo ikke der er noget at skrive pressemeddelelser op samt at have hænderne højt hævet over hovedet, med minder der skulle være en skjult agenda med galskabet.

Pressemeddelelsen burde tage udgangspunkt i fakta så skulle den være ordentligt og have en oplysende effekt, skal der tydelig stå hvor og hvor mange af de kontanthjælpsmodtagere der har forladt kontanthjælpskassen der er havnet i ordinært job, uddannelsesydelse, resurseforløb, 0 indkomst eller andre ydelser.

Så kære Hr. beskæftigelsesminister det er en OMMER, det må kunne gøre bedre…

Læs mere: