Man kan få ting fjernet fra sin sag

Er der blevet ført noget til sin sagsmappe det ikke er sandt, kan man få det fjernet fra sin sagsmappe ved kommunen/jobcentret, ved hjælp fra den nye EU-loven GDPR, bedre kendt som persondataforordningen.

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, på dansk Persondataforordningen. Den stammer fra EU og trådte i kraft i maj i år.

Den kommer i kølvandet på, at der bliver genereret mere og mere data om borgernes privatliv.

GDPR strammer op på krav til datasikkerhed, så borgere ikke risikerer, at private oplysninger bliver misbrugt.

 Danmark skal som medlem af EU overholde denne lov.

En ret ny sag, det viser sig at lederen af genbrugsforretningen havde set sig sur på borger som var i virksomhedspraktik. Han anklagede hende for at have dovnet den i ugerne på stedet, at hun havde fobi for at arbejde, og at hendes arbejdsmoral ikke havde noget med hendes kroniske smerter at gøre. Det fortalte han jobcentrets jobkonsulent, og hans subjektive vurdering blev skrevet ind i borgerens sag. (Kilde 3F)

Behandl os ordentligt, opfordre alle til at tjekke og holde øje med hvad der står i deres sagsmappe, om de oplysninger der lægger i sagsmappen er relevante vedrørende deres sag eller skal der klages og arbejdes på de bliver fjernet hurtigst muligt.

Synes det er ret så utryg at vide hvis en arbejdsgiver eller jobkonsulent ser sig sure på en borger, så kan de rent faktisk gøre sådan at borgeren kan miste indtægt og vedkommendes sag ikke bliver kørt rigtigt, kan det for fartale konsekvenser for borgeren fremadrettet.

Lissi Andersen fra Behandl os ordentligt siger.

Aktindsigt har Behandl os ordentligt hele tiden holdt på at folk skulle sørge for at få og nu er der endnu større grund til at indhente den, for der ligger mange skræmmende “fejl” oplysninger som ikke relevante for ens sag. Meget andet spændende som folk slet ikke kender til som tiltag folk har deltaget i og indhentende oplysninger på børn og samlever osv.

Læs mere