Man bekæmper ikke ulighed ved at rive 1500 billige almenboliger ned

Behandl Os Ordentligt siger

Utrolig hvad man skal høre at grunde for man vil nedbryde almennyttige boliger

Det har vi netop oplevet i en byrådsdebat om Skovgårdsparken. Her hævdede socialdemokraterne som argument for den nye nedrivningsplan, at der er alt for mange voksne uden for arbejdsmarkedet i Skovgårdsparken.

Ghettoplanen er noget fanden har skabt, hvis vi kikker tilbage i tiden, byggede man almennyttige boliger netop for at blande befolkningssammensætning i de større byer, en af de varme fortaler for netop almennyttige boliger var socialdemokraterne, den gang mente de der skulle være plads til alle samfundslag i de større byer i dag, er det noget helt andet med socialdemokraterne de synes det er ok med en anden form for ghettoer

De rige, overklassen har det helt fint med at bo i ghettokvarter i byerne, men vel og mærke ghettoerne må kun indeholde folk af deres egen klasse og standard, da det er umuligt for andre at komme ind pga. de høje boligpriser. Ved at sætte boligpriserne så højt frasorterer man andre i befolkningen til at bo i disse områder.
Modsat ghettoplanen, så ønsker man at smide folk ud og tvangsflytte dem til områder de faktisk ikke ønsker at bo. På denne måde renser man socialt ud i befolkningen. De almennyttige boliger bliver ændret til folk med en vis indtægt, så det er de bedre stillede der drager nytte af disse, mens resten må finde sig en bolig langt fra samfundet sociale netværk og faciliteter altså en total social udrensning. Vi skal huske på at vores ældre høre under denne form for udrensning og vil skulle bo langt fra børn og børnebørn og med utrolig dårlige indkøbs muligheder.

Behandl Os Ordentligt undre sig meget over befolkningen accepter alt det der skal med ghettoplanen og alt det som bliver ødelagt i byområderne

De store byer bliver velhaverbyer og så må underklassen flytte ud til yderområderne

Der er kun en vej sæt hælene i og sig stop og se at få den plan fjernet…

Tænk over om du vil have dine forældre til at bo i dårlige boliger langt fra alt og alle. Have begrænsede indkøbs muligheder eller slet ingen. Ingen mulighed for sociale aktiviteter osv.

”Her kan i læse hvad der sker i Aarhus kommune

Aarhus Kommunes skjulte dagsorden

I perioden fra 1960-1975 blev der i Aarhus Vest og Brabrand opført cirka 4.000 almene boliger inden for få kvadratkilometer. Den byudvikling er efter nutidens målestok om den blandede by ikke hensigtsmæssig, og alt tyder på, at de ledende politikere har besluttet sig for at forsøge at rydde op i det, de opfatter som fortidens forfejlede byplanlægning. Og sådan et opgør kan ikke ske ved fortynding eller fortætning, det kan kun ske ved at nedrive!” (Kilde. information.dk)

Bizarre argumenter for nedrivning

(Nu vil mange sikkert spørge: Kommunens politik lyder ikke gennemtænkt eller rationel – hvorfor fører den denne politik? Hvis man spørger politikerne selv, får man ikke et forståeligt svar. Det har vi netop oplevet i en byrådsdebat om Skovgårdsparken. Her hævdede Socialdemokratiet som argument for den nye nedrivningsplan, at der er alt for mange voksne uden for arbejdsmarkedet i Skovgårdsparken.

Fællessekretariatet for boligsociale helhedsplaner i Aarhus har offentliggjort en profilanalyse som viser, at Skovgårdsparken i gennemsnit kun har 1,2 procent flere uden for arbejdsmarkedet end de resterende almene boliger i Aarhus. Konkrete data tæller tydeligvis ikke, for så vil det jo fremstå bizart at kræve nedrivninger som modtræk mod en marginal på 1,2 procent.

Oven i dette kommer, at Skovgårdsparken i Aarhus Kommunes egen oversigt over ’udsathed’ figurerer som nummer 15 ud af kommunens 41 boligområder med mere end 500 beboere. Altså temmelig langt fra en topplacering over udsathed og i hvert fald ikke noget argument for at nedrive de ny renoverede boliger.

Når beslutsomheden er så stor og svarene samtidig helt uforståelige og irrationelle, er det fristende at spørge: Er der en skjult dagsorden? Arbejder Aarhus-politikerne i virkeligheden efter en strategi, som de ikke tør sige højt? Det tror vi, at de gør, og uforståelige og irrationelle svar gør det legitimt at gisne om de sande motiver). (Kilde. information.dk)

Læs mere på information.dk