Nyhedslinks marts 2019

Korte links

Hvem kan få ret til fravær i forbindelse med adoption
Ankestyrelsens principafgørelse 1-19 om rugemor – rugemødre – surrogatmoderskab – barsel – fars ret til indtræde i mors orlov

Borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse som ikke kan klare sig i egen bolig har de ret til midlertidig eller længerevarende botilbud.
Ankestyrelsens principafgørelse 2-19 om botilbud – midlertidigt – længerevarende – botilbudslignende

Hvad er kompensationsprincippet overfor borgere med funktionsnedsættelse
Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet – fælles husstand/bolig – samlede situation – praktisk hjælp – borgerstyret personlig assistance – håndsrækninger

Skader opstået både under af- eller påmønstringslande som opstår på danske indregistrerede skibe er de omfattet af arbejdsskadesikringsloven
Ankestyrelsens principafgørelse 4-19 om arbejdsskade – transport til og fra arbejde – arbejdets forhold – søfarende

Denne omhandler folk som har på draget sig en arbejdsskade den 1. januar 2006 eller senere og efterfølgende har fået tilkendt fleksjob
Ankestyrelsens principafgørelse 5-19 om arbejdsskade – fleksjob – ledighedsydelse – bevisbyrde

Hvornår kan kommunen give afslag på transbestemt hjælp som borgeren har søgt om
Ankestyrelsens principafgørelse 6-19 om hjælp i særlige tilfælde – hjælp til flytning – depositum – lån fra familie – kredit – afdragsordning – afgørelsestidspunkt – eget initiativ – nova – mellemkommende fakta