Lovforslag om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

”Regeringen fortsætter kampen for at styrke danske virksomheders muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og fremsætter derfor i dag et lovforslag med flere forskellige initiativer”.

 Behandl os ordentligt forstår ikke de første linje, netop fordi vi har masse af arbejdskraft der ikke blive brugt til noget som helst andet end at aktiverings firmaer tjener sig tyk og fede på støtte af alle former fra kommuner, regioner og statskassen.

Det skulle man måske til at se på med andre øjne og så bruge den arbejdskraft positiv i stedet for man udnytter folk på det groveste i refusionspengenets helvede, inden for det område går man så langt at man er lige glad med om man tvinger folk ud i selvmord, bare det klinger med mønter på kistebunden så gnider de sig i hænderne…

Der er masser af borger der gerne vil have fleksjob, fordi de ikke kan holde til at arbejde på fuldtid.

Vi skal i fremtiden arbejde på at tilpasse arbejdsmarkedet efter de folk vi har til rådighed.

I stedet for vi vil tilpasse folk efter arbejdsmarkedet…

Virksomhederne får den gratis arbejdskraft ved at kommunerne sender ledige ud med en pose penge til virksomhederne. Dette tager virksomheder med glæde imod. De ledige gør deres job og drømmer om fast ansættelse. Efter posen med penge er brugt op, så smides den ledige tilbage til kommunen og virksomheden skriger på at der ikke er uddannede nok, men hov hvorfor kunne de så bruge den som var gratis i arbejde og hvorfor lærte virksomheden ikke denne person op. Hvis en virksomhed kan have en person i 6 måneder, så må man gå ud fra at virksomheden er tilfreds med personen, så er det da underligt at lade en sådan person sætte tilbage i ledighed.

Og måske ikke for om 3 måneder kan virksomheden jo igen få personen ud i 6 måneder med en pose penge, så hvorfor skulle virksomheden betale for arbejdskraften.

Det er på tide at se på det mønster der er i de virksomheder som får en pose penge for at have en ledig gående uanset om der er tale om 3 måneder eller 6 måneder, men nej det er politikerne ikke så glade for at undersøge. Der kan jo stilles spørgsmål til hvorfor vil politikerne så ikke det…

Behandl os ordentligt mener det er på tide vi får nogle uvildige undersøgelser over hvor mange virksomheder der får de samme ledige ud flere gange med en pose penge og hvor mange af de ledige reelt kommer i job i de virksomheder. For kommer ingen i job i de virksomheder, så mener vi heller ikke de virksomheder skal have den ene pose penge efter den anden og stikke blår i øjnene og give de ledige falske forhåbninger om fast ansættelse, når der på forhånd fra virksomheden kun er tale om gratis arbejdskraft.

Beskæftigelsesministeriet