Oplevelsen som bisidder

Behandl os ordentligt har på vegne af Lissi som er bisidder for os været ude for at blevet verbalt af en jobkonsulent i Solrød kommune nærmest overfaldet med ord om at hun skulle tie under hele mødet med henvisning til loven

Heldigvis kender Lissi loven godt og kunne alligevel hjælpe borgeren men på en noget utraditionel måde. I stedet for at Lissi stillede spørgsmål som aftalt med borgeren, så måtte Lissi bede borgeren selv stille spørgsmålet, men det kunne måske have den fordel at jobkonsulenten, så forstod og hørte spørgsmålet

Efterfølgende har Lissi stillet spørgsmålet til Justitsministeren for en vejledning til selve loven, da denne ikke er uddybende.

Justitsministeriets svar er at de ikke har ressourcer til at svare på enkelt tilfælde og give et detaljeret svar.

Ministeriet henviser til Center for Frivilligt Socialt Arbejde

På hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde finder man svar på alle spørgsmål men også utrolige gode informationer som bisidder

Derfor har Lissi kopieret noget materiale derfra og vil have det med ud til møder der afholdes med kommunerne, hvis problemet skulle opstå igen

En bisidder må

Hjælp borgeren med at udfylde en ansøgningsblanket, eller med at forberede en mundtlig præsentation af hvorfor kommunen bør hjælpe

Borger og bisidder gennemgår dagsorden inden mødet. Herunder evt. hvad det er for oplysning, kommunen vil tale med borgeren om

Hjælp borgeren med at få fortalt alle de ting, der er vigtige, for at kommunen kan træffe en rigtig afgørelse. Det kan gøres enten skriftligt eller mundtligt

Gennemgå afgørelsen med borgeren. Sørg for

  • At få afgørelsen på skrift
  • At den indeholder alle relevante begrundelser for afslag
  • At den henviser til paragraffer og bestemmelser der viser at kommunen har ret til at træffe afgørelsen
  • At der er en vejledning til at klage

Hjælp borgeren med at klage, hvis han/hun ikke er tilfreds med kommunens afgørelse

Bisidderens vigtigste redskab er at kunne stille følgende spørgsmål til forvaltningen jf. Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Behandl os ordentligt kan vist uden tøven konkluderer at en bisidder må sige noget under mødet og ikke har brug for fuldmagt eller være partsrepræsentant for at være bisidder for en borger

Svaret fra justitsministeriet var som kan ses her

Næste gang Lissi bliver udsat for det samme er brevet og informationerne klar til at give vedkommende i kommunen, så der undgåes misforståelser