Fortælling fra det virkelige liv

Her er 2 oplevelser fra det virkelige liv…

Hjemmeplejen er for dem som kan svare og tage telefonen

Vi ved alle at hjemmeplejen har travlt og helst ikke vil gå forgæves men udnytte sin tid maximalt, da der er mange der skal hjælpes, men skal det være på betingelse af at der er folk som kan ligge syge, faldet, døende eller andet og dermed ikke bliver tilset af hjemmeplejen.

Når en borger med et handicap eller er ældre og syg og derfor ikke mere kan klare sig selv, så tildeles disse hjemmepleje. Hjemmeplejen kan variere af tid og antal gange pr. dag eller måned.

I den virkelige verden ser vi på et enkelt regelsæt som der er indført i hjemmeplejen.

Reglen for denne hjemmepleje er at man ringer ud til borgeren skal have besøg for at sikre sig borgeren er hjemme. Her tænker alle det giver jo mening, men giver det også mening, hvis borgeren ikke kan tage telefonen fordi denne sidder på toilettet og måske slet ikke kan komme op fra toilettet eller hvad værre er, hvis borgeren er faldet og ligger på gulvet og ikke kan røre sig.

Lad os så i værste tilfælde forstille os at borger er faldet og ligger og venter på hjælp men ingen kommen fordi borgeren ikke tog telefonen. Nu tæller minutter og timer i forhold til om borgeren overlever.

Man synes godt man stille sig det spørgsmål om det kan være rigtigt at hjemmeplejen som har med syge og især ældre mennesker at gøre, hvor alt kan ske, skal overlades til sig selv eller borgerens hjælp afhænger om borgeren kan tage et opkald fra hjemmeplejen. Kan det være rigtigt at en hjemmepleje ikke skal blive ved med at kontakte borgeren pr. telefon og vis dette ikke lykkes efter et par gange tilse borgeren om der er andet som er sket.

Et andet tilfælde fra hjemmeplejen som har set dagen lys. En psykisk syg borger får sin medicin leveret 3 gange i døgnet for at være sikker på borger tager sin medicin. Her er bare det at den psykisk syge har det ikke med at være hjemme, når hjemmeplejen kommer med medicin og kan derfor heller ikke overvære indtagelsen af medicinen.

I stedet vælger hjemmeplejen at smide medicinen i postkassen og efter nogle dage tager borgeren alt medicinen på en gang. Den syge har nok ikke tænkt at gøre en ende på livet, da borgeren drømte om bedre tider. Desværre havde borgeren ikke overskud til selv at finde ud af hvor meget og hvilken medicin denne skulle tage, så borgeren endte med at dø.

Det kostede ikke hjemmeplejen noget rent økonomisk eller fyresedler, men derimod fik kommunen en besparelse i det kommunale budget.

Sådanne tilfælde burde der kunne rejses tiltale fordi der er jo tale om overtrædelse af aftale med borgeren og alle vidste borgeren ingen fornemmelse havde ang. indtagelse af medicin.

Politiets handling i denne sag skal vi slet ikke tale om for den var så dårlig at den ikke tåler at komme frem i lyset.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

En betjent nedværdiger en handicapped
I dagen Danmark ved ingen hvor de kan søge hjælp. For få år siden kunne man få hjælp til at udfylde papirer på det sted man fik papirerne til udfyldelse.

Desværre så har tiden og ikke mindst systemet ændret sig til et system, så er du svært ordblind eller slet ikke kan læse og skrive, så er du godt ikke ilde stillet.

På en politistation stod en mand og bad om hjælp til at udfylde de papirer han lige havde fået udleveret af betjenten. Svaret fra betjenten lød papirerne skal du selv udfylde. Manden måtte fortælle betjenten at det kunne han ikke, da han hverken kan læse eller skrive. Nu var svaret ”så til kommunen og få dem til at hjælpe dig”.

Så manden måtte gå uden at få hjælp og uden at få udfyldt papirerne. Ingen familie eller venner kan udfylde papirerne kun manden selv ellers er de ikke gyldige. Turen gik til kommunen som sagde det skulle han få gjort på politistationen, da det var dem som udleverede papirerne, hvortil manden svarede det ville betjenten ikke.

Manden fik hjælp til at udfylde papirerne, men først da manden endnu engang måtte fortælle at han hverken kan læse eller skrive.

Hvor er det sørgeligt at et menneske skal fremstå og igennem sådan en proces for at få hjælp. Det kan simpelthen ikke være rigtigt at en betjent ikke kan hjælpe, så manden slipper for at gå til kommunen og udstille sig selv på en så nedværdigende måde.

Tænk en ekstra gang over det I har læst, synes I det er ok ?

Skrevet af Lissi Andersen