Lemvig Kommune, Odsherred Kommune vil gerne have finger i puljemidler

Kommunerne har haft travlt med at hverve frivillige til offentlige arbejdspladser igennem de

senere år. Det har gjort at foreningerne har endnu svære ved at finde frivillige til deres foreninger, når de er direkte i konkurrence med det offentlige om frivillige.

Nu går politikerne endnu længere for turen er kommet med lyntogs fart til at omfatte puljer og fonde. Det vil sige at i dag kan de fleste satspuljer kun søges, hvis en forening/organisation samarbejder med en eller flere kommuner.

Det gør så at de foreninger som ikke har projekter som er store nok eller ikke vil styres af en eller flere kommuner ender med ikke at kunne søge puljer midler selv om foreningerne har et godt projekt. Det kan man da kalde for topstyring og underlægges af det kommunale styre og det er der ikke meget frivillighed i.

Det er en skævvridning der vil noget. Især når man råber op om det er frivillige man ønsker, men det er svært at se om kommunerne har forstået hvad det vil sige at være frivillig og ikke mener gratis i arbejde. En kommune som står med et ben som frivillig og et ben som arbejdsgiver vil jo altid tænke på sin virksomhed og som virksomhed skal den rent økonomisk løbe rundt. Det vil sige at frivillige som gratis arbejdskraft vil altid være en gevinst for en virksomhed. Blandet arbejdskraft på offentlige virksomheder er og vil aldrig være godt. Det bør skarpt adskilles.

Nu ses det så tydeligt at kommuner faktisk kan sidde med i bestyrelser også i private foreninger. Hvor meget bestemmer kommunerne i de forskellige bestyrelser. Lige nu kan det kun være et gætteri og dog. Forestil dig at du som bestyrelsesmedlem ønsker noget som går imod kommunens interesser, hvor mange tror du i din bestyrelse vil holde med dig og hvor mange i bestyrelsen vil bøje sig overfor kommunens fremlæggelse også selv om kommunen ikke har stemmeret.

Spørgsmålet er jo bare hvor går grænsen og vil man i nærmere fremtid kunne se forskel mellem en frivillig privat forening og en forening drevet af en bestyrelse bestående kun af kommunens folk.

Læs mere på ast.dk