Lad nu seniorerne stoppe på arbejdsmarkedet så de før lov at nyde senior livet

Behandl os ordentligt siger:

En seniortænketank vil lave folks arbejdsstop på arbejdsmarkedet mere fleksibelt så seniorerne kan arbejde længere

Det er uanstændigt at udnytte seniorernes lidt tilbageholdenhed med at stoppe på arbejdsmarkedet, fordi seniorerne er bange for at miste deres identitet…

Seniortænketanken skal lige tænke på mange lever ikke mere end 10 år efter de er stoppet på arbejdsmarkedet altså til man er 75-80 år.

Lad nu seniorerne få et godt seniorliv og nyde deres familie og friheden til at kan gøre hvad de har lyst til…

Vi skal huske der er masse af ting bare inden for familien, der er børn & børnebørn

Der kan man lære børnebørnene mange forskellige ting de senere kan få brug for i livet

Som senior kan du være med til en masse frivilligt arbejde i dit lokale område, alt fra at lave nye boligformer, taghaver og andre haver, kan være med til at lære sine børnebørn at færdes og nyde naturen, samt selv avle alle mulige former for mad, blomster til bier og insekter

I hele vores liv på arbejdsmarkedet drømme vi om at kunne gøre det som ikke er muligt, når vi er på arbejdsmarkedet, men skal vi alle være på arbejdsmarkedet til vi er 76 år, vil vores drøm blive taget væk fra os og vi vil miste vores glød mens vi er på arbejdsmarkedet. Da vi rundt omkring os vil se den ene efter den anden dø mens de er på arbejdsmarkedet og dermed aldrig opnår at få deres drømme opfyldt.

Vi mennesker ender med at mens eliten kan stoppe når de vil og få deres drømme opfyldt, så må resten af samfundet leve med tanken om at vi fødes til at arbejde fra vi går ud af skolen/uddannelsen til vi dør, da vi aldrig selv kan træffe valget som eliten.

Landet mister jo også en stor ressource som de frivillige er. Tabet vil ikke kun være i klubber og foreninger, men også i forhold til børn og især børnebørn. Børnebørn vil miste deres bedsteforældre til at hente dem i børnehaven eller lave aktiviteter sammen med for ikke at tale om ture og ferier. Dette er en kæmpe skat vi mister som har stor betydning for de kommende generationer som vokser op. Det bliver den største katastrofe inden for generationer som måske aldrig vil kunne blive genoprettet igen.

Fleksibel tilbagetrækning kan øge arbejdsudbud

(Seniortænketankens rapport viser, at mange seniorer gerne vil arbejde længere, hvis der skabes bedre mulighed for at forlade arbejdsmarkedet mere gradvist. Bl.a. viser et fremtidsstudie fra Ældre Sagen, at hver fjerde af de 50-69-årige, som stadig er aktive på arbejdsmarkedet, ønsker at arbejde så længe som muligt. 

En forudsætning for at flere seniorer forbliver tilknyttet til arbejdsmarkedet er at skabe en bedre overgang mellem arbejdsliv og pensionstilværelse samtidig med, at arbejdsgiverne bliver bedre til at tale med deres seniormedarbejdere om deres senkarriere, hvor fokus er på udvikling frem for afvikling. Derfor er seniortænketankens anbefaling om, at ledere skal tale med seniormedarbejdere om, hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdspladsen – herunder tale med dem om senkarriere – yderst relevant. 

”Hvis man skal fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, er det nødvendigt at tænke mere i fleksibel tilbagetrækning, så som delpension, i stedet for at folk går fra 37 timer til 0 timer. Det stiller krav til, at man ude på arbejdspladserne tænker i nye måder at fastholde seniorer på, hvilket vi ved, der også er stor interesse for hos vores mange kunder,” siger Allan Polack). (Kilde pfa.dk)

Læs mere på pfa.dk