Kunne vi lære noget af Schweiz?

Behandl os ordentligt siger:

Ja det store spørgsmål er om vi kan lære noget af Schweiz og deres stigende brug af busser, sporvogne, letbane og tog

Modsat Danmark er folkene i Schweiz ikke blevet trætte af at køre i bus og tog, priserne stiger kun lidt løbende samtid med der er flere og flere som anvender tog og bus

Behandl os ordentligt vil mene at toget vil være mere miljø venligt til at flytte en masse gods rundt i landet i stedet for de mange lastbiler som bliver flere og flere, kan se det er blevet et problem på rastepladserne langs motorvejene, der er ikke plads til alle lastbiler når chaufførerne skal hvile/sove

Hvad der er mest anvende afhænger vel også af hvilken politik der bliver ført på området, i Danmark skal politikerne nok være bedre til at vælge den løsning der er bedst for miljøet, i stedet for politikerne lader sig forføre af lobbyisterne

Stabil stigning

(I årene 2001-2016 har der i Schweiz været en uafbrudt stigning i brugen af offentlige trafikmidler på samlet set over 50 procent. Og i dag kører så mange schweizere som aldrig før kollektivt. Det er så udpræget jernbanetrafikken, der er steget, og herunder brugen af tram (sporvogn og letbane). Antallet af passagerer med trolleybus og bus er samtidig gået noget frem.

Biltrafikken er dog også steget, men skinnetrafikkens andel af stigningen i den samlede transportvolumen er øget i forhold til bilerne. Anderledes er det gået i Danmark, hvor man indtil videre ser ud til at stille sig tilfreds med biltrafikkens forrang og fortsat store stigning, samtidig med at skinnetrafikkens andel falder.

Man er i Schweiz ikke blevet ’træt’ af at tage med toget, snarere tværtimod.

Priserne er i samme periode steget jævnt, men beskedent. Der er dog i et par år sket et mindre fald i udgifterne ved at køre i bil m.v., og VöV (Verband öffentlicher Verkehr) advarer derfor om, at det kan undergrave den positive udvikling, hvis ikke udgiftsudviklingen på bane og vej følges ad). (Kilde. information.dk)

Læs mere på information.dk