Kontanthjælp-formue-bil-kapitalpension

Har du en bil som er købt før du kom på kontanthjælp på afbetaling, hvad må kommunen så

Hvis du kan sælge bilen og få penge ud af salget, så vil kommunen forlange du sælger bilen, så du kan købe mad for pengene

Derimod kan du ikke sælge bilen pga. lånet, så vil du gå ud af lånet med minus og dermed heller ikke få pengene ud af det som du kan købe mad for og det vil sige det kan kommunen ikke forlange

Hvis bilen kan sælgers, så skal en evt. salgspris være over formuegrænsen som er 10.000 kr. pr. person før end kommunen kan forlange bilen skal sælges

Kommune skal dog tage hensyn til om det at beholde bilen øger dine muligheder for at komme i job

Der trækkes ikke i din kontanthjælp for følgende:

  • Erstatning for varig mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Udbetaling af kritisk sygdom op til 150.000 kr.
  • Arbejdsmarkedspensioner
  • Børneopsparinger

Hvordan med kapitalpension

Kommunen skal se bort fra denne i de første 6 måneder. Når du har været på kontanthjælp i 6 måneder, vil din kapitalpension bringes ned til 50.000 for enlige og 100.000 kr. for samlevende og gifte over 25 år. Beløbet skal du leve af i rater svarende til den kontanthjælpssats du ellers ville være berettiget til.

Dog skal du huske på at dine 10.000 kr. som du må have i formue skal trækkes fra inden beløbet fordeles over et antal måneder

Eksempel:

Kapitalpension – 10.000 kr. = tilbage af kapitalpensionen divideres med den sats du ville få på kontanthjælp = de antal måneder som din kapitalpension skal række over