Kapitalismen på offentlig støtte

Behandl os ordentligt siger.

Vi har nu set hvordan kapitalismen i større og større indtog har taget over og bestemt farten og udviklingen. Værst er det når mange mennesker tilhører kapitalismen for så ensrettes landet/verdenen.

I det daglige har vi nok ikke som almindelig borger lagt mærke til det, men folk som er på offentlig ydelse som pensionister og syge har kunne mærke udviklingen ved at hjælpen og ydelserne bliver der skåret i, så disse mennesker afskæres for at deltage i det sociale liv.

Kapitalismen har lidt et knæk pga. Corona krisen, så nu kan hver og en borger ser at et samfund med mange kapitalister ikke kan overleve uden der i krisetider oprettes hjælpepakker på det offentliges regning til kapitalisterne, men er det ”fair”.

Corona krisen har gjort det mere synligt for mange af os, at samfundet har for mange kapitalister for når der er mange som tænker på deres egne interesser og når den kun er en interesse og det er at skrabe så mange penge og kapital sammen til sig selv, så er der også mange som stemmer på bestemte partier for at pleje sine egne interesser.

I dag har vi et folketing, hvor partierne mere eller mindre er ens og hvorfor mon det, jo det er jo fordi der er mange af dem som stemmer som er blevet kapitalister eller måske sagt med andre ord investerer i aktier og andet og på den måde skaffer sig en kapital. Når mange stemmer på ensartede partier, så vil andre partier selvfølgelig også ændre deres politiske holdninger til at efterleve borgernes ønsker og dermed har vi som vi ser i dag stort set ingen partier som bakker op om de syge, svage og lavtlønnede, når der skal stemme om lovforslag der tilgodeser disse grupper. Når et parti i dag fremsætter et lovforslag som skal hjælpe de syge, svage og lavtlønnede, så ved de på forhånd at disse forslag aldrig vil blive gennemført pga. flertallet ikke går ind for disse lovforslag og dermed er den slags rent symbol politik.

Det har gjort at vi i dag har et folketing som ikke repræsenterer en bred del af befolkningen som jo var meningen med den form for parti fordeling der var tænkt at folketinget skulle bestå af. Dermed har vi undergravet og er ved at fjerne vores demokratiske rettigheder og er ved at overgive magten til få partier som kun i meget begrænset omfang har lyst til at støtte og hjælpe de syge, svage og lavtlønnede. Corona krisen kan måske være den som reder os fra at ændre Danmark fra et demokratisk land til et kapitalistisk land, hvor de syge, svage og andre må lære at overleve eller bare bukke under.

Corona krisen har fået vores øjne op for at vi kan leve uden et kæmpe forbrug og det har lært os at der er meget som vi før købte slet ikke er nødvendigt. Forbruget er vendt på hovedet fra at gå fra et overforbrug med et kæmpe smid væk til skade for miljø og klima til at vi igen kan se os selv som normale mennesker med et sundere og lavere forbrug.

Tiden er derfor inde til at køre videre i dette spor, så vi holder vores forbrug nede og dermed kan få et bedre miljø og klima, så vi ikke ødelægger planeten mere end vi allerede har gjort. Der er set store forbedringer vedr. vores klima og som gør vi måske har en chance for at overleve alligevel.

Derfor er håbet at efter Corona krisen at vi fortsætte med at mindske vores forbrugsmønster uagtet af hvad kapitalismen siger for det eneste de tænker på er deres penge og ikke at vi mennesker overlever. Så tag det alvorligt og fortsæt med at forbruge mindre.

Et andet håb er at vi igen kan få politiske partier ind i folketinget som repræsenterer den brede befolkning som det er meningen med Danmarks styre. Vi har stemmeret og dermed bestemmer folket, hvilke partier som skal ind. Befolkningen bestemmer meget mere end det for ved deres forbrugsmønster så signalerer de også til de politiske partier, hvilken retning de skal føre deres politik for at få borgernes stemmer.

Husk du kan præge den politiske udvikling meget mere end du aner bare ved at ændre dit forbrugsmønster og andet for det var jo sådan det startede med smid væk kulturen, men nu er det på tide vi kommer af med den og starter en ny kultur ved at fortsætte med det vi gør lige nu ved at købe mindre.

På det menneskelige plan har vi også ændret os til at lære at tale sammen og være sammen i mange timer hver eneste dag. Før havde hver sin sit liv ved siden af en ”familie” som bare var ”hjemmet”, når vi havde brug for det. Dette har også ændret sig for i dag er der mange flere som er meget mere sammen og har fået et liv uden stress og jag med ”familien”. Nogle har endda fundet ud af hvordan man uden at forlade hjemme kan være sammen som familie. Folk er begyndt at nyde deres nye liv med familien.

Lad det ikke stoppe når alt åbner op igen for livet skal gå videre, men vi fik chancen til at stoppe op og tænke over tingene og derfor må vi ikke igen hoppe på kapitalismens lyntog og ødelægge os selv og vores familier. Vi skal fortsætte det skønne liv og nyde hinanden samvær i et roligt tempo og en sund udvikling.