Kapitalfond køber ejendomme. Lejere er nervøse

Det er lige hvad vi mangler at der er en kapitalfond der køber den Sønderjyske By.

Den Sønderjyske By er en strygejernsformet enklave af toetagers huse, der ligger og putter sig mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej. Der er fem lejligheder per opgang. To på hver etage og en enkelt på det gamle tørreloft.

Ejendommen blev bygget på en pløjemark af Frederiksberg Kommune i årene efter Første Verdenskrig, da der manglede boliger til almindelige lønmodtagere.

I 1930 afhændede kommunen så Den Sønderjyske By og 24 andre ejendomme til det nystiftede Frederiksberg Boligselskab. Kommunens forvaltning skrev i den forbindelse, at det var vigtigt, at der »ikke vil ske privatøkonomisk udnyttelse af ejendommene, og at et eventuelt overskud udelukkende kommer til at tjene kommunens tarv i videre forstand«. Ejendommene skulle altså ikke udnyttes til spekulation.

Behandl os ordentligt siger: Vi er ikke til freds med regeringens ghetto plan samt alle de steder hvor man sælger og privatiser, socialboligbyggeridet bliver umuligt for folk på dagpenge, kontanthjælp eller andre overførelses indkomst at bo i både større og mindre byer her i Danmark.

Det må jo være planen at alle den slags borger skal skubbes ud i yderområdet ude i småbyerne i lokalområdet, så storbyerne bliver tremmet for den slags borger som når børn har fået lus får tremmet deres hår. – Vi er kendt for her i landet at man bygger socialboligbyggeri så man får blandet alle forme for borger i boligblokkene men det skal åbenbart være slut nu og så vil man i sted for lave ghettoer for de rige…

Læs mere.