Kan tagfarm redes?

På toppen af Æbeløgade på Østerbro spirer et sagte håb.

Her ligger det økologiske taglandbrug Øster Gro, der i december måned fik beskeden, at den grønne oase skulle vige pladsen for parkeringspladser.

Men nu vil et bredt flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune gøre, hvad der står i deres magt for at redde Øster Gro.

Derfor er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet sat til at undersøge hver en sprække af lovgivningen for at finde en løsning, så taglandbruget kan reddes. (Kilde: Tv2/Lorry)

Behandl os ordentligt siger:

Det er jo totalt horribelt hvis tag farmen Øster Gro skal lukke fordi der er en gammel klausul i nogle vedtægter vedhæftet kontorbygningerne. Spørgsmålet er jo også om tagformen skal vige til fordel for p-pladser som måske aldrig vil blive brugt til parkering, men at den vil stå tom pga. klausulen

Behandl os ordentligt så meget hellere at alle steder der bare er et lille sted som kunne udnyttes uanset om der er tale om et lille stykke jord eller et tag som kan anvendes til at lave om til dyrkning af grønsager og andet som jo både giver socialt samvær, men er med til at færre sidder ensomme bag 4 vægge.

Det må være bedre at man bruger flere områder til dyrkning i sted for græs og ukrudt, da græs og ukrudt skal holdes af lønnet arbejdskraft, mens borgerne selv holder det område hvor de dyrker deres grønsager på.

Det vil helt sikkert være en fordel at have mange flere steder til dyrkning af grønsager mm.
Nogle af fordelene er jo:

  • At børn og forældre kan være sammen om det
  • At børn lære hvor deres mad kommer fra altså fra ”jord til bord”
  • At folk er sammen på tværs af alder, køn og andet
  • At folk som ellers er ensomme, kommer ud og i snak med andre
  • At grønsagerne er fri for sprøjtemidler mv.

Ja vi kunne blive ved med fordelen, så lad os nu bare gå i gang med hver især og finde ud af om det kan laves der hvor du bor ved at gå sammen om det med din nabo

Det kan kun være bedre end at skulle bruge en masse energi på at holde jorden rent eller som nogen sprøjter jorden…

Kilde: Tv2/Lorry

Læs mere på Tv2/Lorry