Kan det være bevist sundhedsvæsnet laver det så svært for ældre

Behandl os ordentligt siger.

Man kan undre sig over ingen har respekt for alderdommen, det er trods alt dem der har været med til at bygge vores samfund op og har kæmpet for den velfærd som politikerne er ved at fjerne igen.

At der så er en helt del af de ældre som ikke er så fermt til IT, e-boks, selv bestille tid over pc’en hos tandlæge, læge, speciallæge og sygehuset, burde samfundet være forstående overfor

Synes også det er for meget at man selv skal stemple ind hos tandlæge, læge og sygehuset, er man bange for at tale med patienterne eller er presset virkeligt så stort rent økonomisk at det er en nødvendighed at spare?

Der er flere steder på plejecentre og beskyttede boliger, hvor de ældre har en tablet hvor de kan tale med lægen, sig mig hvad problemet er, siden lægen ikke kan tage hen til plejecentret og tale med patinterne?

”Er den gamle vittighed blevet sandt der hvor lægen sige næste og hvis det så er en ældre kvinde, siger han bare vis mig tungen, er det en ung dame så siger han smid tøjet”

Behandl os ordentligt kunne nemt få den tanke at når patinterne bliver ældre så er de ikke så attraktiv, som unge der er på arbejdsmarkedet, husk lige hvis levealderen stiger så må man også hjælpe de ældre så de har et ordentligt liv i deres senior liv…  

Svære patienter glemmes

(De sidste 20 år har sundhedsvæsenet fået mange ekstra ressourcer. Men det er, som om pengene er gået til andre områder end de ældre, og at der permanent foregår en bevægelse af personaleressourcer væk fra den direkte patientkontakt i frontlinjen og over imod dyr styring og dokumentation.

Sundhedsvæsenet har de sidste 20 år brystet sig af store produktivitetsstigninger. Men når man ser det med en pårørendes øjne, gemmer der sig en helt anden virkelighed bag det fine ord: Man har sænket patientsikkerheden i en strøm af stress og jag hos personalet, der forgæves kæmper for at undgå fejl.

Min mor oplevede da også blandt andet tre voldsomme blødninger fra et drop på grund af manglende opsyn, og tre-fire gange blev der udleveret forkert medicin. Vi skulle hele tiden være på vagt, og jeg tænker med gru på de ældre, der ingen pårørende har.

Den politiske styring i sundhedsvæsenet har de sidste 20 år opdelt patienterne i ’de ideelle patienter’ og ’de andre patienter’. Den første gruppe passer ind i en politisk retorik om kunder, produktion og effektivitet. Patienter har konkrete og kendte sygdomme, og derfor passer de til specialiserede supersygehuse. De seneste 20 år har de oplevet bedre og bedre behandling.

Værre er det gået for ’de andre patienter’. De er komplekse, ofte med flere sygdomme, og derfor kræver de en langt mere individuel og patientorienteret tilgang. ’De andre patienters’ behandlinger er vanskeligere at synliggøre og værdisætte i målesystemerne, og de bliver derfor let glemt og overset, når der er pres på budgetoverholdelse og resultater. I denne gruppe finder man for eksempel de ældre medicinske patienter og de psykiatriske patienter.

Selv om de beskrevne forhold har stået på længe, er der kun ringe risiko for De Gule Veste i ældresektoren. Ældre borgere står traditionelt svagt i det offentlige interessekor, og så meget desto vigtigere er det, at vore politikere træder i karakter, så vi ikke vænner os til strømmen af dårlige fortællinger fra ældresektoren). (Kilde. information.dk)

Læs mere på information.dk