Jobcentret siger en misforståelse

En ”misforståelse” siger jobcentret, når det handler om at fastholde folk i arbejdsløshed/aktivering

Behandl os ordentligt siger:

Jobcentre rundt i landet ansætter jobkonsulenter/sagsbehandler som har egne firma, som så sørger for aktivering af kontanthjælpsmodtager. Det kan skabe et mudret billede af hvilke firmaer der mod betaling hjælper borgeren og hvilke der hjælper kommunerne. Her er det især når der er tale om private socialrådgivere som kan figurer som sagsbehandlere for kommunerne.

Det er jo et kæmpe arbejde når kontanthjælpsmodtager skal aktiveres fra første dag de modtager kontanthjælp

For det første er kontanthjælpsmodtageren blevet et produkt de private aktører har som levebrød, så vil det jo virke lidt underlig at man sørger for kontanthjælpsmodtager kommer i ordinært job fordi så har man gjort sin egen firma overflødig og ikke mere nødvendigt, så her kan behandl os ordentligt se en stor fare for de private aktører kunne se en fordel i at fastholde kontanthjælpsmodtager i arbejdsløshed så de har behov for aktivering og her skal vi lige huske på at det er jo ikke bare er 1000 kr. der er i den slags firma der aktivere kontanthjælpsmodtager ”nej” det er milliarder

Her skal også siges kommunerne går ej heller af vejen for at have deres eget firma som aktiverer kontanthjælpsmodtagere, så får kommunen nemlig adgang til at få sugerøret i statskassen og suge millioner af kr. til kommunekassen

Yderlig kan man se at siden 2005 er der blevet ansat 40.000 mere i private firma som så arbejder for det offentlige, De mange flere, der leverer offentlig service uden at være offentligt ansatte, skyldes i de senere år især fire forhold: Øget brug af vikarer, At der er indført frit valgs ordninger i ældreplejen, At flere undervises i private skoler, At der udliciteres opgaver til private leverandører. – Disse ændringer betyder ikke, at serviceniveauet falder – ofte faktisk tværtimod. Men det har betydning for, hvor mange der tælles som offentligt ansatte

Det har yderlige den effekt at de private firmaer ikke ved hvad ordet ”kommune” betyder, det betyder fællesskab og skulle gerne vise man løfter i flok, hvis der er borger som er ved at falde ud af fællesskabet, så skal kommunen gøre alt for borgeren igen kommer på ret køl og kan blive en del af samfundet igen, på et eller anden måde

Behandl os ordentligt ser den tildens som et meget farligt skråplan hvis vi skal beholde det kommunale system til at varetage mange offentlige opgaver

Læs mere om privat firma overtager arbejdet i kommunerne

Her er det så Behandl os ordentligt gerne vil have nedsat arbejdstid så vi kan få flere ordinære job det vil hjælpe mange kontanthjælpsmodtager tilbage til samfundet og spare statskassen for en masse milliarder til aktiverings trædemølle som ikke hjælper den arbejdsløse, de milliarder kan så bruges til at nedsætte arbejdstiden

Her kan du læse Trols Lund Poulsen svar på ar jobcentrene udtales om det er en misforståelse kontanthjælpsmodtager skulle være blevet fastholdt i kontanthjælp