Jo ældre, jo længere væk er arbejdsmarkedet

Behandl os ordentligt siger:

Det er ikke sjovt at være i senioralderen på arbejdsmarkedet nu til dags, man skal være kold og kynisk

Et meget vigtigt spørgsmål i dag når det gælder senior ”hvorfor” har man ikke en form for fratrædelses ordning på samtlige arbejdspladser, som siger når folk når 60-års alderen så er der mulighed for at gå ned i tid uanset hvilken virksomhed eller arbejdsplads du har

Behandl os ordentligt undre sig helt vild over man næsten fra når man bliver født skal man kæmpe for at vær den bedste, have et CV der siger spar 2 til alt, rigtigt mange mennesker har det sådan at deres arbejde er deres identitet og selvværd samt selvtillid sider i deres arbejde, at man kan fortælle om sit arbejde til familiefester, barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse

Så kan man jo ikke gå hen og presse folk helt vild meget, og fyre folk i 60-års alderen, når man ved at i den alder er det enorm svært at finde sig et nyt arbejde

Man bør i stedet for bruge deres erfaring og lade dem hjælpe med at oplære de unge så de også kan lave nogle af de håndværk

Vi får flere og flere montør på alle områder og samtid færre og færre håndværkere, der kan tænke selv og har 1000 af løsninger fordi de har mange åre erfaring inden for deres fag og har lært en masse når der har været problemer med at få lavet nogle ting, det har så givet stor lærdom i dette fag

Der burde nok tænkes lidt på bevaringen og udnyttelsen af den viden den ældre generation har tilegnet sig gennem et langt liv på arbejdsmarkedet og så samtidig benytte dem til at give denne viden videre til næste generation. Det er jo ikke kun når vi taler job, men skal vi overleve skal vi væk fra montageideologien og ind i en tid hvor den ældre generation kan være til stor gavn ved at lære de unge at reparerer og ikke bare smide væk og skifte ud som er til skade for klimaet. Det hele skal hænge sammen for at få det til at fungerer og vi kan leve videre i mange år endnu

Jo ældre, jo svære på arbejdsmarkedet

(Undersøgelser peger på at ledige 60+’ere har sværere ved at komme i arbejde end andre aldersgrupper.

Tal fra Job Indsats viser, at fra 50-års-alderen og op falder andelen af ledige, der er i beskæftigelse igen efter 12 måneder.

I aldersgruppen 60-64 år har kun 35,4 procent fundet et job igen efter 12 måneder sammenlignet med et gennemsnit på 52,4 procent for alle aldersgrupper.

Med en stigende pensionsalder bliver dette et alvorligere problem, da mange skal leve flere år uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Man risikerer at skabe et nyt prækariat ud af det grå guld. (Kilde a4arbejdsliv.dk)

Læs mere på a4arbejdsliv.dk