Ingen vil arbejde for staten

Alt for mange fejl og dårligt arbejdsmiljø

Er nogle af de ting der er skyld i at der sker personale udskiftning i anklagemyndigheden.

Når politiet har skulle aflytte nogle telefoner, er det sket at det er de forkerte telefoner, der er blevet aflyttet. Samt der er storforbryder som er gået fri for straf…

Dette lyder som småting, men kan vi nu også være sikre på at dem som afsiger en dom også er uddannet til det og kan afsige en dom som følger lovene og som tjener samfundet eller er vi nået dertil, hvor vi kan sætte stor tvivl om hvem det er som afsiger dommene og med hvilken erfaring og viden gør de det ud fra.

Når der er mangel på jurister, så har det jo konsekvensen at der går længere tid inden en dom afsiges men også om den afsiges korrekt efter loven. I dag findes der langt fra nok uddannede dommere, men der benyttes jurister (advokater) i stedet for. Når vi så se på hvem der er domsmænd ja så er det mange gange studerende med fag inden for jura. Det gør jo at afsigelserne af domme bliver ikke mere set ud fra et mangfoldigt synspunkt men ud fra et snævert synspunkt, da alle tilhøre en bestemt gruppe i samfundet, nemlig jurister.

På denne måde vil vores retssystem smuldre og ændre sig temmelig hurtigt til at der ikke sker afsigelser, hvor folk er lige for loven. Måske er det også derfor vi i dag ser flere sager som ikke giver straf til visse grupper i samfundet og mens andre grupper i samfundet får hårde straffe for samme forseelser.

Det har givet et meget dårligt arbejdsmiljø, så det er vel fuld forståeligt at folk ikke er vilde med at arbejde på den slags arbejdspladser og i stedet for søger nye græsgange

Det er en ommer!!!

Er arbejdspresset for hårdt

(– Man er for få hænder til for mange opgaver. Det oplever man som et stort pres i retten, hvor man skal løbe stærkere, forklarer Line Scharf over for A4 Arbejdsmiljø og fortsætter:

– Det er svært at løse noget, der er et ressourceproblem. Når der ikke er hænder nok, er det klart, at vi burde få flere hænder til at lette presset, men det er jo et politisk spørgsmål.

Manglen på jurister hos anklagemyndigheden kan i yderste tilfælde få konsekvenser for de sager, der kommer for retten, men i højere grad også for den enkelte jurist, der oplever et højt arbejdspres). (Kilde. A4nu.dk)

Læs mere på www.a4nu.dk