Ikke nogen hemmelighed

At Behandl os ordentligt går ind for nedsat arbejdstid i en eller anden form er jo ingen hemmelighed for det har vi altid gået ind for igennem de snart 10 år vi har eksisteret.

Vi ønsker nedsat arbejdstid, på grund af det giver flere ordinære arbejdspladser, mindre nedslidning, mere tid at værre sammen med sine børn

Allerede tilbage i Harald Børstings tid kontaktede vi ham og fortalte om vores ideer med at nedsatte arbejdstiden

Harald Børsting svarede tilbage at det gik fagbevægelsen ikke ind for, fordi det ville ramme de arbejdsløse og svage i samfundet, den oplysning undrede os rigtigt meget og derfor skrev vi tilbage vi gerne ville have det uddybet, hvad han mente men vi fik aldrig svar på vores spørgsmål

Behandl os ordentligt har så siden undersøgt nøje hvad og hvordan fagbevægelsens top agere på forskellige ting

Fagbevægelsens top færdes tit og ofte på de bonede gulve, de føre arbejdsgivernes sag og sider også med i diverse bestyrelser rundt omkring

Her er en meget vigtigt ting der skal frem og det er at fagbevægelsens top nyder godt af bestyrelseslønninger og bespisninger mm., alt mens deres medlemmer betaler prisen

Der er ting som får fagbevægelsens top til at ryste

Fagtoppen vil for alt i verden undgå offensive krav, som et samlende 30 timers krav og aktivitet og kampvilje blandt medlemmerne. Som svar har de sat gang i en hetz mod de aktive. De frygter med god grund, at deres linje for klassesamarbejde ikke kan trumfes igennem ved næste overenskomst. For harmen er stor, ikke mindst på de områder hvor nedslidningen er størst, dvs. hos medlemmerne indenfor byggeri, transport og slagterisektoren under 3F og NNF, hvor der var rigtig mange nej – stemmer ved sidste overenskomst. Og efterfølgende vrede over fagtoppens forræderi. (Kilde. kpnet.dk)

Behandl os ordentligt kan undre sig

Over fagbevægelsens medlemmer stillesiddende affinder sig med at fagbevægelsens top tager røven på alle medlemmer godt og grundigt alt imens fagbevægelsen vælder sig rundt i goder i diverse bestyrelser samt færdes på de bonede gulve for at skabe fordelagtige netværk og stillinger til egen fordel.

Kunne jo ønske medlemmerne undersøger hvad deres fagbevægelse går rundt og laver

Man skulle jo mene medlemmerne skulle stå øverst på skamlen og ikke bare skal finde sig i at få pengepungen malket. Som betalende medlem er man vil interesseret i at man får noget for sine penge.

Som regel siger fagbevægelsen til medlemmerne at de kan både få højere løn pga. forhandlinger, gode arbejdsvilkår, advokat bestand og bisidderhjælp. I de senere for ikke sige mange år, så er der ikke sket hverken lønforhøjelser eller bedre arbejdsvilkår fordi regeringerne har i samarbejde med fagbevægelse lavet aftaler. Det med advokat bistand og bisidderhjælp, men man nok tage med et gram salt, når man hører borgerne rundt om i landet fortælle om den megen uvidenhed der er på området.

Læs mere på kpnet.dk