Ikke flere løgne, vi vil have sandheden på bordet

Behandl Os Ordentligt siger

Hvordan kan den slags ske, en af Jobcentrets læge skrev referat af en samtale, vedkommende havde haft med en 32-årig kvindes læge.

Tro det eller lad være men referatet i kvindens journal på jobcentret stemmer på ingen måde overens med hvad den praktiserende læge havde sagt til jobcentrets læge.

Det fremgår af den 32-årige kvindes journal hos praktiserende lægen.

Lugter det af sammensværgelse mellem kommunen og Jobcenters læge, når der kan ske en såkaldt ”fejl” af den karakter og man undlader eller omskriver referatet af samtalen. Behandl Os Ordentligt må gøre opmærksom på at det er ulovligt at rette i referater som er nedskrevet og indlagt i en sag. Ved opståede fejl i referater må rettelsen kun vedlægges sagen som notat i sagen.

Det er helt klart når den slags forekommer vil tilliden til jobcentrene/kommunerne landet over svækkes kraftigt

Jobcenterlægen mener også at den omtalte kvindes far er alt for dominerende over hans datter og mener derfor hun mister noget af sin arbejdsevner på grund af farens dominans

Behandl Os Ordentligt siger man kan ikke fortænke kvinden i at tage sin far med til samtaler på jobcentret og hos lægen, det er svært selv at holde styr på alle de ting man bliver spurgt om samt det der bliver sagt om en selv.

Det kunne være en fordel det var et ikke familiemedlem som deltog sammen med kvinden til hendes møder hos jobcentret og lægen.

Men efterhånden er det svært at finde andet end privat socialrådgiver og det kan blive en meget kostbar affære og i nogle situationer, ser man det at den private socialrådgiver er bedst til at udskrive regning på regning på regning eller ikke er 100 % neutrale.

Så ikke så underligt at mange tager der forældre eller andre familiemedlemmer med hvis de har overskuddet til det

Direkte løgne

(I Louises journal på jobcentret, er samtalen mellem den praktiserende læge og kommunallægen refereret således: 

“Egen læge oplyser til lægekonsulenten, at hun ikke kan behandle Louise, når Louises far er med, da han vil styre Louise. Det er ham, der svarer på alt, og han vil tale om sin egen situation. Da LÆ145 skulle udfyldes af Louises læge, havde Louises far et skriv med på, hvad lægen skulle skrive i attesten LÆ145, men lægen ville tale med Louise alene. Louise kommer ikke meget hos lægen. Lægen fortolker det som om, at Louise godt kan forvalte sine smerter, da hun har deltaget på smerteklinik. Louise bliver hurtigt udtrættet hos lægen og dette tolkes som om, Louise resignerer ind i sig selv, giver op. Hun lader sin far tage styringen. Louise oplyser til lægen, at hun godt kan tage sig af de huslige gøremål, og at hendes søn har det godt. Vedr. smerter, så kan man ikke påvise, hvorfor Louise har disse smerter. Hun får kun mild smertestillende medicin. Hun har været henvist til psykolog flere gange, og lægen mener ikke, at det vil hjælpe at genhenvise. Lægen mener, at Louises har meget mere i sig i forhold til arbejdsmarkedet, men at hendes far er for dominerende, og derfor har Louise et lavt funktionsniveau. Louises far styrer for meget til, at man vil kunne have en samtale med Louise.”

Det er dog først i marts 2020, at Louise og hendes far får kendskab til kommunelægens udlægning af samtalen. Det sker, da de hyrer en privat socialrådgiver, som får aktindsigt i Louise journal på jobcentret, hvilket det ikke er lykkedes for Lars Mikkelsen at få). (Kilde. jv.dk)

Læs mere på jv.dk