Ikke alt fornyelse er godt

Behandl os ordentligt forstår godt det kan skabe problemer

Gennem de senere år er storbyerne blevet mere og mere friseret, fordi det hele skal se så ordentligt og pænt ud i byens centrum, i gågaden og på torvet

De sociale udsatte og hjemløse vil gerne samles i bymidten, der hvor der sker noget det meste af dagen, det er også der hvor de har størst mulighed for at samle nogle penge ind fra de forbipasserende

Måske ved at spille musik, synge en sang eller vise noget de er dygtigt til

Så er det klart de gerne vil være i bymidten

Der er jo ingen som er interesseret i at blive, gemt væk i et baglokale et eller andet sted hvor ingen ved de er.

Samfundet og her er det love, regler og ikke mindst konkurrencesamfundet som bærer en stor del af skylden for indretningen af samfundet skaber flere og flere sociale tabere eller skal vi sige det rent ud at her er tale om mennesker som ikke kan følge med og klare sig i det samfund der er opbygget gennem de sidste ca. 15-20 år ved at gå fra et velfærdssamfund til et egoistisk konkurrencesamfund, hvor kun dem med de skarpeste albuer vinder og klare sig også selv om det sker på kanten af lovligheder.

Vores samfund skal kunne rumme at se folk som ikke kan klare sig vil være en del af bybilledet og netop give dem et være sted og samlingspunkt for sociale udsatte, så de ikke føler sig helt udvist af samfundet. Det er vel det mindste vi kan gøre for dem når systemet ikke magter at hjælpe dem til en ordentlig tilværelse. Vi må tænke på at de ikke stjæler, men vil bare være der hvor de kan få lidt penge, så de lige kan overleve den dag.

Man kunne næsten tro det er fordi nogle mennesker , mener at goder og velfærd kun er beskåret nogle udvalgt mennesker i samfundet og dem der ikke kan leve op til den slags, bare skal kasseres ”færdig arbejde, så er den ikke længere

Byfornyelse presser udsatte flere steder

(Ikke kun i Holstebro presser byfornyelse socialt udsatte mennesker væk fra deres opholdssteder. Det er et problem flere steder, vurderer Jesper Ole Jensen, der er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut.

– Der er problemer mange steder med udsatte borgere, siger han og henviser til, at mange borgere oplever, at socialt udsatte skaber problemer i byrummet.

Flere aktører har et ansvar, og det komplicerer problemstillingen, siger Jesper Ole Jensen:

– Det er ikke altid, man kan pege på nogen, der er ansvarlig for, at de udsatte har et samlingssted. Kommunen, politiet og butikkerne har alle et ansvar. Men det er uklart, hvem der skal stå i spidsen for at løse problemerne. Der har man ikke fundet de vises sten endnu, siger han.

Når byfornyelse betyder, at de udsatte må vinke farvel til deres faste mødested, kan det ifølge seniorforskeren være svært at finde et nyt samlingspunkt:

– Det kan være svært at finde et sted, som de udsatte har lyst til at være. Er der de samme ting at kigge på, er byrummet passende, generer man nogen? De forskellige aktører bliver nødt til at samarbejde og være lydhøre, men det er ikke let, siger Jesper Ole Jensen). (Kilde. Dr.dk)

Læs mere på www.dr.dk