Hvorfor skulle det ikke kunne ske på danske hospitaler?

Behandl os ordentligt siger:

Hvis der bliver lavet en undersøgelse i Danmark, skulle det ikke forbavse os hvis det kommer frem at en læge i Danmark også som i Tyskland tager opkvikkende medikamenter for at kunne klare arbejdspresset

Arbejdspresset i Danmark er også utrolig højt, det har da trukket i den forkerte retning efter man har lavet vores eller så gode sygehuse rundt om i hele Danmark, til regionale sundhedsplatforme, desværre fungerer sundhedsplatformene som store virksomheder

Der kommer et produkt ind ved hoveddøren, det kan være syge, gravide, patienter som skal have fortaget en operation af en eller andet art

De kommer så gennem maskineriet og når de så er blevet behandlet, kommer de ud i den anden ende og blive sendt videre

Så der er stort pres på hele tid inden for sundhedsvæsnet, det kan vi se kræver en form for opkvikkende medikamenter i det tyske sundhedssystem, så hvem ved om det også gælder Danmarks sundhedsvæsen

Alarmklokke bimler

– (Det er ekstremt alarmerende, at 22 procent af lægerne tager opkvikkende medikamenter. Faktisk er det en katastrofe, og alle alarmklokker bimler for mit vedkommende, siger Marret Bohn, der er medlem af den slesvig-holstenske landdag for De Grønne.

Hun er selv læge og kender den onde spiral, hvor stadig flere patienter skal behandles stadig hurtigere.

– Landdagen må forholde sig til denne arbejdsbelastning og drage konsekvenser af denne rundspørge, mener hun.

Også sundhedsekspert Hinrich Neve fra det konservative CDU fælder en klar dom.

– Det er ingen god udvikling og betyder, at sygehuslægernes arbejdsbetingelser må forbedres, understreger han.

Slesvig-Holstens sundhedsminister Heiner Garg deltog også i jubilæumsfesten og kunne gå hjem med endnu en bekymrende melding. 40 procent af lægerne overvejer at sige op, fordi deres arbejdsbetingelser er miserable.

Lægerne klager blandt andet over alt for få pauser, personalemangel, stramme økonomiske rammer og den meget tid, de skal bruge på at udarbejde dokumentation for indsatsen.

Flere end en tredjedel af undersøgelsens deltagere kunne således berette om op til ti overtimer pr. uge). (Kilde www.jv.dk)

Læs mere på www.jv.dk