Hvorfor skole fravær

Økonomiskstraf nej tak…

Udsatte elever er mere fraværende, så var der nogle kommuner der troede de fik en god ide at trække i børnechecken, det har så vist sig ikke at være en god ide at gør det på denne måde. Det gør nemlig ikke at udsatte børn bliver mindre fraværende. Der imod så svækkes tilliden mellem lære/skole og forældre/børn, som i den grad er dårligt for et godt samarbejde og om dialogen hvorfor eleven er så meget fraværende.

Nogle forældre har sagt, ja der er ikke noget at gøre ved at vi bliver trukket i børnechecken, men det hjælper ikke, fordi det handler om børnene ikke trives i skolen. Det kunne så være at det ville være en god ide at finde ud af hvorfor vi har børn i skolerne som ikke trives og på den måde vil kunne gøre noget som er til elevens det bedste.

Man kan straffe alt det man vil når det at straffe ikke hjælper og ingen vej føre hen ud over fraværet bare fortsætter. I stedet skulle man måske sætte sig ned og komme i en dialog med eleven om hvorfor der er fravær og hvad skolen, eleven og forældre kan gøre i fællesskab for at eleven kan trives og dermed ikke er fraværende.

Man skal nok til at tænke en anden undervisningsform ind på skolerne, så eleverne kan trives bedre og bliv taget kærligere af i Skolen. Når vi ser på samfundet som helhed, er der mange områder som ikke følger med udviklingen og de love som vedtages. Det går så stærkt at der er dele af samfundet som ikke kan følge med og her er det kommunernes gamle tankegang om straf hjælper i stedet for at tænke nye undervisningsformer som kan rumme alle elever og ikke kun nogle.

 Udsatte elever bliver mere udsat 

(En af de skoleledere, fagbladet Folkeskolen har interviewet om fraværsreglen, peger på, at den økonomiske straf vil have dårlig indflydelse på især udsatte elevers skolegang. 

“Det vil ikke have en positiv effekt på de elever, der virkelig døjer med højt fravær. Det hjælper ikke at tage penge fra familien. Det handler ikke om at familier, hvor børnene har højt fravær ikke ønsker deres børn i skole. Det er sociale udfordringer, og ikke pengene som er afgørende”, siger skoleleder Martin Hyldgaard Larsen på Nørrevangskolen i Randers.

Han forklarer, at skolen har dårlige erfaringer med brug af forældrepålæg, hvor børnechecken trækkes. 

“Jeg har siddet til et møde, hvor socialrådgiverne som sidste udvej siger, hvis eleven ikke kommer i skole, må vi trække i børnechecken. Hvortil forældrene svarer, at det må så være, men eleven kommer ikke i skole alligevel. Simpelthen fordi det handler elevens trivsel. Det er ikke sanktioner og konsekvenspædagogik, jeg oplever, vi har brug for. Det er støtte til familierne, uddannelse af familierne og vejledning i, hvorfor det er vigtigt at støtte op om samfundet og få en uddannelse”, forklarer han). (Kilde. Folkeskolen.dk)

Læs mere på www.folkeskole.dk