Hvorfor fjerner man billige boliger når der er brug for dem

Behandl os ordentligt siger.

Hvorfor sælger kommunen alle almene boligbyggeri til private investoren, så huslejen stiger helt op i himlen når alle kommuner ved de mangler billige boliger til hjemløse og alle mulige andre udsatte borger, arbejdsløse, førtidspensionister, pensionister og alle andre udsatte borger. Med den situation landet nu kommer ud i med rigtig mange arbejdsløse, så må og skal der ændres på ”ghettoplanen” for mange vil komme ud i at de skal finde billigere boliger pga. fyringer. Det vil bare ikke være muligt for de fyrede at finde bolig fordi de netop ikke pga. ”ghettoplanen” kan komme til at bo i almennyttigt boligbyggeri før de har fundet sig et job og står med lønsedler for 3 måneder. Det kan blive svært når vi rammer en arbejdsløshed på op til 300.000.

Ghettoplanen er noget fanden har skabt, der ser grov social udrensning af værste skuffe, rigtigt mange bliver tvunget til at bo uden for storbyerne fordi der ikke er boliger de kan betale huslejen inde i storbyerne

Kommunerne skal også ændre praktisk, hvad angår de hjemløse, nu er det sådan at hjemløse skal først være klar til en bolig før de kan få en bolig, det må være en hver borgeres ret at have en bolig som passer til ens indkomst om det er løn eller man er på offentlig ydelse

Så vil det også være meget nemmer at hjælpe de hjemløse med alle de andre problemer de har, når man har en fast base og kan sove i en varm seng i stedet for ikke at vide om man bliver slået, sparket eller røvet i løbet af natten. En hjemløs har nok i at tænke på at overleve dvs. få noget som kan sørge for at den hjemløse holdes i live og det er uanset om det er øl, stoffer eller mad for alt kan bruges og den hjemløse tilpasser sig det som der gives eller findes i skraldespande rundt om i byerne, men skal den hjemløse ud af storbyerne mindskes også muligheden for at overleve på gaden fordi der ikke efterlades affald som den hjemløse kan over af. Ud over det så skal den hjemløse også tænke på at finde et sted, hvor denne kan sove og jo helst et nogenlunde lunt sted, så det er på ingen måde nemt at være hjemløs.

Behandl os ordentligt håber at der vil ske en ændring i samfundet så i sted for man sparker folk ud af samfundet så rækker man hånden frem og hjælper dem tilbage i samfundet hvis der er ved at falde ud…
Men kommer der endnu flere arbejdsløse som det ser ud til at virus situationen vil skabe, så bliver det nok igen de hjemløse og udsatte som kommer sidst i rækken, når der skal deles hjælp ud uanset om det til bolig eller andet.

IKKE KUN HJEMLØSE MANGLER BILLIG BOLIG

(VIVE-forskeren undersøgte sidste år tre kommuners arbejde med at få hjemløse unge i egen bolig.

– Hvis udsatte borgere skal ud af hjemløshed og have hjælp til deres øvrige problematikker, er det vigtigt at sikre dem en bolig og støtte dem socialt. De skal ikke først være “klar” til en bolig. De skal have en fast bolig, og sideløbende med at de får et sted at bo, skal de have social støtte. Den kombination kan hjælpe udsatte borgere ud af hjemløshed, fortæller Lars Benjaminsen.

Han uddyber:

– Ghettolovgivningens reduktion af billige almene boliger kombineret med mange lokale hjemløse og lange ventelister til en almen bolig er en uheldig kombination, der risikerer at øge de i forvejen store lokale problemer med hjemløshed og social udsathed.

Men manglen på billige boliger rammer bredt i samfundet:

– Det er ikke kun hjemløse, der bliver ramt af manglen på billige boliger. Det er også familiefaderen, der lige er blevet skilt og skal finde et andet sted at bo med plads til sine børn. Manglen på boliger gør det også svært for “almindelige” mennesker at finde et sted at bo. Men boligmanglen rammer ofte de udsatte borgere hårdere. En del forsøger at sove på sofaen hos venner og bekendte, så længe de kan, men når netværket er blevet slidt ned, må de i stedet henvende sig på et herberg, forudser VIVE-forskeren). (Kilde. arbejderen.dk)

Læs mere på arbejderen.dk