Hvordan kan nogen ville tjene penge på folk elendighed

Behandl Os Ordentligt siger.

Hmmm… synes det er trist nogen er klar på at tjene penge på hjemløse, det burde vi et eller anden sted alle at være for gode til at gøre

Hjemløshed er et kraftigt stigende problem over det meste af landet speciel fordi mange ikke kan følge med i vores fine, velfriseret og nypudsede samfund, hvor ikke 2 græsstrå må ligge over kors uden det skal rettet til

Det er jo rent forskrækkelig at nogen vil slå mønt på personer der har problemer med den eksisterende samfund, i sted for at hjælpe de personer så de kan får en god hverdag og liv i sted for at leve i nød og elendighed

Behandl Os Ordentligt håber man fremadrettet vil se anderledes på de hjemløse og får de problemer løst som gør sådan at vi får flere og flere hjemløse

I stedet for at træde nogen under vandoverfladen må det absolut være bedre at sætte sig og få alle problemer løst så vi kan få et samfund der giver plads til alle i sted for at skubbe dem der ikke er plads til ud over kanten til en, håbløs, trist, anstrengende liv som kun giver dårligdom og elendighed…

”CITAT”

Men herberger og forsorgshjem, som ikke har anden relation til kommunen end at sende en regning, har ingen forpligtigelse til at arbejde efter de overordnede politiske mål på området.

 Siger Robert Olsen Forstander, Kofoeds skole

Stor løn til ledelsen
(Systemet er skruet sådan, at når en hjemløs borger er indskrevet, kan det private herberg sende regningen til kommunen. Prisen kan på enkelte private herberger være på 54.000 kroner.

Der er fri løndannelse i private firmaer, så firmaet bestemmer selv lønnen til ledelsen, som ofte selv ejer firmaet og kan udbetale overskuddet til sig selv – eller ejer bygningerne og trækker en høj husleje til sige selv.

Normalt på et herberg, også de private selvejende institutioner med driftsoverenskomster med kommune eller stat, er lønnen aftalebestemt og reguleret jævnfør overenskomster.

Man kan næsten kalde det en slags liberalt paradoks. I bestræbelserne på at skabe en konkurrence på det sociale område – ikke kun hjemløseområdet – er det muligt for private at løse opgave som beskrevet ovenfor.

Flere private firmaer på hjemløseområdet vil ikke skabe konkurrence, men man får i stedet øgede offentlige udgifter, som netop de selvsamme liberale politikere kæmper imod. Det er et paradoks). (Kilde. altinget.dk)

Læs mere på altinget.dk