Hvor er du frivillig ved du det

Behandl Os Ordentligt siger

Danmark er et land fyldt med frivillige foreninger som stort set dækker hvert enkelt borger interesse. Det har så gjort at nogle foreninger er meget små og andre er blevet til store organisationer.

Politikerne har set på i mange år på sidelinjen mens foreninger har kunne få frivilligt ulønnet arbejde, men dette er et overstået kapitel for i dag får kommunerne frivillige til at udføre ulønnet arbejde med påskud om at hvis der ikke var frivillige til opgaverne, så ville det ikke blive udført.

I dag er der kamp om at finde frivillige til foreningerne og kommunerne. Kommunerne spiller dog på mange tangenter på en gang. Kommunerne søger selv frivillige, hvor det dog kniber at finde alle dem de ønsker. Dermed har politikerne indført at der kræves den enkelte forening har et samarbejde med en eller flere kommuner for at kunne få midler fra puljer og fonde.

Det gør så at vi i dag har 2 slags frivillige foreninger. Det er de færreste som ser det som et problem fordi de ikke sætter sig ind i det, men bare ser dem alle som frivillige foreninger. Spørgsmålet er så er alle de frivillige foreninger i virkeligheden ”frivillige foreninger” eller vil det ikke være på sin plads at få renset ud mellem dem som er virksomheder og dem som reelt er frivillige foreninger, så borgerne kan se forskellen på de foreninger som de ønsker at melde sig ind i og støtte.

Den gammeldags frivillige forening er den hvor der er nogle mennesker med fælles interesser danner en forening. Disse foreninger kan søge både puljer, fonde og §18 midler. Igennem de sidste 10 er det blevet svære og svære for disse foreninger at søge midler og de midler de får bliver mindre og mindre.
En sådan forening har den fordel at de selv kan bestemmer hvor i landet de vil have deres forening, hvad der skal stå i vedtægterne og ikke mindst hvad de vil bruge foreningens penge på og om hvornår de vil lukke ned.
Desværre er de i modgang fordi det bliver svære og svære at finde puljer, fonde og §18 midler som vil støtte dem økonomisk.
Man kan gøre være bekymret for om der vil findes denne slags frivillige foreninger om bare 10 år.

En anden slags ”frivillig forening” som vil stadig mere og mere frem er virksomhedsforeningerne. Hvem er de og hvorfor hedder de virksomhedsforeninger. Jo det gør de for de skelner sig ud ved at disse såkaldte ”frivillige foreninger” godt nok består af frivillige borgere som tror de arbejde frivilligt ulønnet for en forening, men fakta er de arbejder ulønnet for en virksomhed.
Denne form for forening kan Behandl Os Ordentligt ikke kalde for en frivillig forening, da foreningerne ikke 100% selv bestemmer. Det vil sige at en virksomhedsforening har godt nok en frivillig bestyrelse og det er den som ”bestemmer”, men samtidig deltager et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. For at opnå dette ligger der en aftale i form af vedtægter eller andet som gør at der søges penge ud fra at der ligger et samarbejde med en eller flere kommuner og disse kommuner støtte med et årligt beløb måske i form af §18 midler eller lokaler, drift eller andet.
Dermed vil det sige at denne form for bestyrelser ikke selv bestemmer hvor foreningen skal have sin forening og kan ikke flytte til nye bygninger før kommunen har sagt god for det. Virksomhedsforeningen kan heller ikke selv bestemme udformningen af vedtægterne og kan heller ikke selv bestemmer hvor de vil søge penge. Hvis bestyrelsen ønsker at lukke virksomhedsforeningen ned, kan de heller ikke det uden samtykke fra kommunen.

Hvilke ”frivillige foreninger” kan vi i dag kalde for Virksomhedsforeninger, jo det kan vi om mange store organisationer som har et samarbejde med en eller flere kommuner. Det er stort set alle Frivilligcentre, Frivillig huse og mange andre der laver ulønnet arbejde i dække af de er frivillige foreninger.

Hvis du er med i en frivillig bestyrelse, har du nogen sinde tænkt over hvor lidt eller meget du reelt har at sige og kan ændre på. Har du læst vedtægterne og sat din ind i sammensætningen af foreningen? Måske skulle du se om din forening/organisation ikke er en virksomhed som bare udnytter din gratis arbejdskraft og ikke mindst din empati for at ville hjælpe svage mennesker. Denne slags foreninger er store penge- og magtmaskiner.

Virksomhedsforeningerne er i gang med at undergrave FRIVILLIGHEDEN og kvæle de rigtige frivillige foreninger.

Virksomhedsforeningerne dækker sig ind under at være en frivillig forening, men reelt burde de hedde en virksomhed og intet andet, da deres reelle hensigt er at drive virksomhed. I bund og grund ville alle virksomheder kunne danne deres egen helt frivillige forening, så hvad synes du om ulønnet frivilligt arbejde, når vi taler om virksomheder…
Men er der forskel på en kommunal virksomhed og en privat virksomhed der opretter en frivillig forening….

Frivillige er IKKE nogen som arbejder ulønnet på arbejdspladser eller for virksomheder hverken kommunale eller private.

Lad os få vores FRIVILLIGE FORENINGER tilbage og lad os kunne være åbne omkring, hvad det vil sige at være frivillig.

Frivillige deltageri et foreningsliv inden for den interesse som den enkelte har og sammen med andre med samme interesser og i foreninger de selv har startet og bruger deres tid og energi på.