Hvis fraværet skal ned, skal eleverne inddrages langt mere

Behandl Os Ordentligt siger

Fravær fra skoler og undervisningssteder bliver ikke mindre men nærmere større og der bliver gransket i hvad der skal og kan gøres for at minimere fraværet

Man prøver at straffe forældrene hvis børnene har stort fravær ”men er det forældrenes ansvar”

Behandl Os Ordentligt mener ikke man kan straffe og give forældrene skylden for at der er stort fravær blandt unge mennesker som studerer og uddanner sig

Der er andre ting som er galt når fraværet stiger og det kan så være en sammen blanding af mange ting, lige fra dårlige kammeratskab på skolen, uinteressant undervisning, manglende undervisning, for få lære på uddannelsesstedet, forhold i hjemmet

De unge mennesker skal nok inddrages mere i undervisningen, så de føler de bliver en del af uddannelsesforløbet meget mere end de gør i dag, det kunne måske give denne gnist og lyst til at deltage i undervisningen og hvem siger det er nødvendigt af få et 12 tal mindre kan også gøre det

Livet bliver måske mindre stressende hvis det ikke bliver et 12 tal…

Kompleks problemstilling

(Ifølge undersøgelserne kan der være mange grunde til, at skoleelever ikke er til stede ved undervisningen.

Fraværet skyldes både årsager hos barnet som for eksempel sygdom, men også forhold i klassen og andre forhold i familien, siger Rasmus Kjeldahl.

– Der er ikke nogle simple forklaringer. Det er nemt at sige, at det er komplekst, men det er det faktisk. Det ser dog ikke ud til, at der skulle være tale om pjæk. Børnene har kun et ønske. Det er at komme tilbage i skole.

Og børnene bliver ikke bare væk fra skole i længere perioder, fordi de ikke gider, forklarer Mikael Thastum, der er professor i klinisk børnepsykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet

– Børn med mere end 10 procents fravær har det på stort set alle psykiske parametre dårligere end børn, der har lavere fraværsprocenter. Så har man betydeligt fravær, så er man også i en sårbar gruppe, som har brug for hjælp til at komme mere i skole og have det godt der). (Kilde. dr.dk)

Læs mere på dr.dk