Hvem er din ”Borgerrådgiver”

Har du nogen sinde tænkt over hvem og især hvilken uddannelse eller hvilke opgaver borgerrådgiveren i din kommune varetager. Har du også sat spørgsmål ved om din kommunes borgerrådgiver er der for din skyld eller kommunen og dens ansatte.

Det er i dag selv flere år efter at den første blev ansat som borgerrådgiver. Hvis du går ind på din kommunes hjemmeside, så vil der stå lige fra et par linjer til en hel side om hvad din kommunenes borgerrådgiver påtager sig af opgaver.

Et eksempel på en borgerrådgiver bare ved at google på personen er fx fra  hjemmevejleder til en stilling som borgerrådgiver, men i stillingsbetegnelsen som borgerrådgiver står der ikke hjemmevejleder, socialrådgiver og et andet sted står der velfærdsjurist. Lad os lige tage denne del for del. Det at være hjemmevejleder behøver ingen uddannelse og siger intet om denne person har en uddannelse. Næste stillingsbetegnelse er socialrådegiver og dette kræver dog en uddannelse med mindre personen kun kalder sig socialrådgiver fordi personen kun har en offentlig betalt diplomuddannelse som svare til et kursus på et par år og dermed kun må kalde sig socialformidler. Herefter bliver selv samme person borgerrådgiver men har stadig ingen juridisk faglig uddannelse, da personen kalder sig for velfærdsjurist og som alle og enhver kan kalde sig som er jura interesserede, da ”jurist” ikke er en beskyttet titel. Altså har man en person som i bund og grund er en vejleder/socialformidler der er blevet en vejledende borgerrådgiver. Forvirret ja det kan jeg godt forstå, men læse videre om denne arbejdsopgaver og du vil blive endnu mere forvirret.

Så i mange tilfælde så ved din borgerrådgiver ikke mere end din sagsbehandler. Husk at fordi en kalder sig jurist er det ikke sikkert denne har en uddannelse som jurist.

Hvis side er borgerrådgiveren på:

En borgerrådgiver er ansat af byrådet og dermed er det en som skal varetage nogle opgaver for kommunen. Det er i bund og grund en som er der for kommunen og dens ansatte og som ikke er der 100% på borgerens side som en neutral person udenfor for det kommunale system.

Dermed ikke sagt der ikke kan være noget godt i at have en borgerrådgiver, men alle ved jo at man som ansat ikke går imod ens chef for så ender det jo med en fyring. Det er derfor vigtigt at man som borger nøje overveje om det er det rette sted at henvende sig, da en borgerrådgiver ikke er en neutral person pga. sin ansættelseskontrakt.

Oplysninger på kommunenernes hjemmside vedr. borgerrådgiverens opagver:

1  Nogle steder står du at en borgerrådgiver er en rådgivnings- og klageinstans og uden
yderligere forklaring.

    Behandl os ordentligtmener teksten er med til at skabe en misforståelse vedr. klagemuligheder i
afgørelsessager. Da en borgerrådgiver ikke har nogen bemyndigelse som en klageinstans, men
kun er et sted borgerne kan få rådgivning med mindre loven ændres.

2  Hos andre kommuner står der at en borgerrådgiver kan hjælpe med at formidle kontakt
til et relevant center.

    Denne information mener Behandl os ordnetligt ligeledes står meget uklar, da der ligge i teksten
at borgerrådgiveren kan vise dig hen til hvilken afdeling din sag høre under og det kan oplyses
skriftligt som mundtligt.vil igen sige

 3 Borgerrådgiveren kan hjælpe med at undersøge, om der er en mulighed for mægle og løse din
sag gennem forlig.

   Behandl os ordetligt´s erfaring med borgerrådgivere er at disse på intet tidspunkt kan gå ind i en
sag for at ændre en kommunes beslutning, så det er misvisende at skrive, at en borgerrådgiver
kan mægle mellem borger og kommune. En borgerrådgiver har ingen indflydelse på en
borgeres sag. Der er i det hele taget kun et par borgerrådgivere som må tage kontakt direkte til
en sagsbehandler uden om byrådet og borgmesteren.

4  Borgerrådgiveren kan vejlede og hjælpe med at forstå en afgørelse og formulere en klage.

Hvis borgeren går til en borgerrådgiver for at få en forklaring på en afgørelse, så mener Behandl
os ordentligt at det er sagsbehandleren som ikke har udført sit job godt nok, da denne opgave
høre under sagsbehandleren.
Det at hjælpe med at formulerer en klage lyder jo flot, men Behandl os ordetnligt mener
borgerne skal tænke sig godt om inden de afsender en klage som er skrevet af en
borgerrådgiver, da borgerrådgiveren ikke er en neutral person pga. sin stilling men ansat af
kommunen.

5  Borgerrådgiveren kan behandle en kage vedr. sagsbehandling, personlig betjening eller
kommunens sevice.

Behandl os ordentligt mener at når en borgerrådgiver går ind og vil behandle en klage, så
fratager denne borgerens mulighed for at klage til de af statens klage instanser.
Det gøres jo ved at en sag ikke kan føres i 2 myndigheder på samme tid eller borgerrådgiveren
får overbevidt borgeren om at det ikke er relevant at klage.
Klage muligheden med den normale klagefrist på 4 uger udløber og dermed mister borgeren
rettigheden til at klage til fx Ankestyrelsen.

En gang for alle lad os få slået det fast, at når der er tale om en afgøerlse er der kun en klage
mulighed og det er Ankestyrelsen, da det er den eneste som har bemyndigelse til
at foretage afgørelser i klagesager.
Hvis en borger vil klage over personlig betjening og den service kommunen yder, så kan man
roligt klage til borgerrådgiveren og hvis det ikke hjælper, så skal klagen ske til borgmesteren og
derefter til Folketingets Ombudsmand. Behandl os ordentligt finder det vigtigt man klager til
Folketingets Ombudsmand fordi der vil klagerne blive registreret og kun på den måde tages
med i en vurdering om der er noget som skal ændres ved lov.

Behandl os ordentligt mener at for hver gang der ansættes et nyt led i det kommunale system, så er vejen for borgeren længere før der foreligger en afgørelse.

Derfor når du får en afgørelse af kommunen, så send en klage, hvis du ikke er enig i afgørelsen tilbage til kommunen og genvurderer kommunen sagen med en fastholdelse af afgøelsen, så sender kommunen den videre til Ankestyrelsen. Hvis der i Ankestyrelsen sker noget som du finder der ikke lever op til lov og regler, så send Ankestyrelsens afgørelse til Folketingets Ombudsmand.

Et godt råd er altid at klage jf. love og paragraffer aldrig ud fra dine følelser selv om det kan være svært.