Hvad med at sætte arbejdstiden ned?

Behandl os ordentligt siger:

Vi ved godt vi ikke har de vise sten til at løse alle problemer i vores samfund men vi vil gerne byde ind med tanker og ideer til vi kan få problemerne løs

Når det nu er svært for dem med korte uddannelser at få arbejde efter de er færdiguddannet, kunne det så være en ide at nedsætte arbejdstiden for denne gruppe som en slags forsøg

Vi ved jo alle når arbejdstiden bliver nedsat vil det skabe flere ordinære arbejdspladser, det har vi jo set igennem tiden, hvor vi langsomt er gået ned til de 37 timer vi har i dag.

Så kunne det da være lidt sjovt at se om det havde en virkning netop inden for denne uddannelses gruppe og deres efterfølgende arbejdes muligheder

Alt andet må det da være bedre at de kommer på arbejdsmarkedet end at gå udenfor.

Så kunne de måske yderlige være gruppen som vil være med til at gå forrest i kampen for at få arbejdstiden nedsat for alle

Det vil fjerne en masse bureaukratiske love og regler i vores samfund, samt gøre sådan vi alle der kan ville være en del af arbejdsmarkedet

Uddannelse og job hænger sammen

(Også professor i arbejdsmarkedsforskning Bent Greve fra Roskilde Universitet bider mærke i tallene, men han er knap så positivt stemt.

– Det er bekymrende, at der er så stor ledighed efter to år for de korte videregående uddannelser – de får svært ved at bruge deres uddannelse, siger han.

– Det er bekymrende, eftersom dem, der er langvarigt ledige, har sværere ved at komme ud på arbejdsmarkedet og i det hele taget få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Bent Greve.

Han ser også en anden klar sammenhæng mellem tallene.

– De viser også, at jo mere uddannelse man har, desto nemmere er det at komme ind på arbejdsmarkedet, siger Bent Greve.

Bent Greve forklarer, at der kan være forskel på de forskellige erhverv inden for korte videregående uddannelser.

Fx. er ledigheden en del lavere for laboranter end for multimediedesignere, hvor der er en relativ høj ledighed.

Bent Greve peger også på, at der på tværs af alle uddannelsesniveauer typisk vil være størst efterspørgsel på arbejdskraft inden for it-, uddannelse- og sundhedssektoren.

– Det fortæller os, at vi stadig har et opsplittet arbejdsmarked, siger han). (Kilde. a4arbejdsliv.dk)

Læs mere på a4arbejdsliv.dk