Hvad forskel er der på socialrådgiver/formidler og beskæftigelsesmedarbejder

 Behandl os ordentligt siger:

 Socialrådgiver:

En socialrådgiver er en professionsbachelor uddannelse som tager 3½ år. Kravene for optagelse er som krav til kvote 1 og 2. Uddannelsen består af 13 moduler hver med afsluttende prøver. Som uddannet socialrådgiver kan man tage efter- og videreuddannelser. Denne uddannelse kan ikke betales af en virksomhed men kan tages på en SU

En uddannet socialrådgiver er uddannet til at varetage klientens interesser og skal vejlede ud fra gældende lovgivning. En socialrådgiver kan drages til straffeansvar for det arbejde de udføre og det er de fuldt ud beviste om

Under hele uddannelse i de forskellige moduler indgår jura på hvert område, så en uddannet socialrådgiver altid har kendskab til gældende lovgivning på det område som denne beskæftiger sig med

Det er en stor fordel for en borger, når du som borger kommer for at få hjælp og du forklare overfor en socialrådgiver hvad du har brug for hjælp til, kan denne fortælle dig om hvilke gældende love du kan få hjælp fra

Socialformidler:

En socialformidler tager 1-3 år diplomuddannelse. Her kræves der fx kun en kort videre uddannelse og med 2 års relevant erhvervserfaring. Denne diplomuddannelse kan kun tages med voksenuddannelsesstøtte. Det vil sige at det er en offentlig virksomhed som betaler for den ansattes diplomuddannelse. Antallet af moduler afhænger af hvad virksomheden ønsker at betale for

En socialformidler er ikke underlagt straffeloven og kan derfor ikke drages til ansvar for det arbejde de udføre. Derfor er det heller ikke noget krav at en socialformidler kender gældende lovgivning på alle områder inden for sit arbejdsområde.

Ulempen er når en borger henvender sig til en socialformidler, så har denne ingen pligt til at oplyse om hvilke gældende lovgivning borgeren har ret til hjælp fra, men kan helt ud fra intern viden eller egen kendskab rådgive og dermed kan man i kommunerne undgå at formidler rettigheder ud til borgerne

Hvad laver en socialformidler
En socialformidler laver det som ordet siger formidler i et socialt arbejde der kan varetage opgaver som sagsbehandler (ikke socialrådgiver) eller arbejde som mentor, vejleder eller udvikler inden for socialt arbejde. Det vil sige en socialformidler er en som arbejder med mennesker med sociale problemer.

Det giver nok lidt mening for nogle hvorfor borgerne oplever at deres sagsbehandler kun vil tale om udvikling af arbejdsevne. Årsagen er altså at det er jo det som din sagsbehandlers uddannelse er gået ud på som socialformidler.

Dermed ikke sagt at en socialformidler ikke har læst jura for jo den del har være med i diplomuddannelsen som socialformidler lige som psykologi og samfundsvidenskab har, men langt fra dybdegående jura og kendskab til de enkelte love som gør at en socialformidler ikke kan stilles til straffeansvar som en socialrådgiveruddannelse

Sammenligning

Kommunerne har skiftet socialrådgiver ud med egne socialformidlere, så spørgsmålet er hvorfor. Jo der er jo det indlysende som lønnen, men det er nok ikke det som er den vigtigste del i udskiftningen.

Ved udskiftningen er der jo også andre fordele for en kommune og det er at en socialformidler ikke kan stilles til ansvar og at der ikke er et krav om at kende gældende lovgivning på området denne arbejder med på lige fod med en socialrådgiver. Dermed sagt at en kommune heller ikke kan anbefale eller præge en socialrådgiver som en socialformidler

Et vigtigt punkt set fra borgeren

Lidt om uddannelsen:

Socialformidler uddannelsen 

Brænder du for at lave socialt arbejde, hvad enten det er i kommuner, institutioner eller private virksomheder? Så er socialformidler uddannelsen lige noget for dig! Her får du indblik i hvordan man planlægger arbejdsaktiviteterne og ikke mindst selve udførelsen af social arbejde. Du vil lære at løse udvalgte problemstillingen du vil blive mødt indenfor arbejdsmarked og beskæftigelse. 

Du lærer om planlægningen og udførelsen af social arbejde. Uddannelsen kan blandt andet give dig job i kommuner, pensionskasser og private hjælpeorganisationer. 

Hvad laver en socialformidler? 

Som socialformidler laver du socialt arbejde, og varetager en lang række opgaver såsom sagsbehandler i et jobcenter eller en socialforvaltning. Du kan også arbejde som mentor, vejleder eller udvikler inden for socialt arbejde. Det er altså for dig der ønsker at arbejde med sociale problemer og mennesker i udsatte positioner.

Som socialformidler kommer du til at samarbejde med mange forskellige mennesker og professioner. Og med uddannelsen som socialformidler styrker du dine personlige og faglige kompetencer, så du tilrettelægge, udvikle og udføre socialt arbejde. 

Socialformidler uddannelsen er altså målrettet dig, der allerede har relevant erfaring bag dig, og ønsker en videreuddannelse og opkvalificering af faglige kompetencer, hvor du opnår et teoretisk niveau, der gør at du opnår et diplomniveau. Læs mere

Bekendtgørelse om Diplomuddannelser

Beskæftigelsesmedarbejder:

Beskæftigelsesmedarbejder kan være hvilken som helst person der kan blive det, alt fra frisør, taxachauffør, pizzaejer, landmand og hvad ved vi…

Beskæftigelsesmedarbejder kommer på forskellige kurser så de for indblik i arbejdet de skal udføre, de vil ikke have samme indblik i klient behandling som socialrådgiver og de kan ej heller drages til ansvar for det arbejde de udføre

De hører også til letvægterne på kommunens løn liste og af den årsag bliver det tit valg som medarbejder…

Til slut.

Nå alle dette er sagt, vil vi gerne understrege at man ikke 100 % kan sige at den slags medarbejder er bedre eller dårligere rent menneskeligt set, der findes gode mennesker samt rådne kar inden for alle typerne

Men fagligt set vil socialrådgiverne absolut være de bedst kvalificeret…