Hold kæft eller bliv fyret

Vi ved det alle og mange har mærket det på egen krop, det med at være på en arbejdsplads, hvor man synes der forgår ting man ikke synes er helt ok

Det presser en fordi man har lyst til at gå til chefen og sige det man er utilfreds med og man burde gøre det, vil faktisk sige det burde være en borgerpligt at påpege når der forgår ting der ikke er ok

Er man udsat for ting der er uacceptabel eller andet på en arbejdsplads, som gør at du kan komme i den situation at det presser en ud i stress som kan ende med en længere varende depression, når der er rigtigt mange ting der løber gennem hovedet. – Skal jeg tage mig sammen og sige det for alles bedste så tingene bliver rettet og bliver i orden er nok det spørgsmål som mange stiller sig selv. På samme tid er der noget der siger i det andet øre, kan jeg gøre det uden det kommer til at ramme min familier og ikke mindst mine børn og ikke mindst kan jeg risikere at blive fyret, det er lige pludselig en grim og tung byrde at have på sine skuldre

Behandl os ordentligt har hørt:

Der var et kursus i hvordan medarbejder skal opføre sig på arbejdspladsen og det med opførsel gælder også for om man nemmere kan få et arbejde

Foredragsholderen havde fundet en Facebook profil han viste og analyserede, hvad vedkommende havde skrevet og lagt på sin profil. – Der var noget om madopskrifter, ulve, fodbold og musik, hertil sagde foredragsholderen alle de ting er ok og uden omkostninger

Men så var der også lagt noget på profilen om ting der forgik i den kommune profilhaveren kom fra, det var ting kommunen havde gjort overfor forskellige borger som ikke var helt fine i kanten ”den slags udtalelser på de sociale medier er ikke godt” sagde foredragsholderen

Det er de ting der kan være årsag til det bliver meget svære for profil haveren at få et arbejde samt kan komme i miskredit på sin arbejdsplads.

Spørgsmålet er ”har” vi ytringsfrihed i Danmark eller er det bare noget vi går og tror vi har ??

Behandl os ordentligt mener:
Når det bliver sådan man ikke kan sige og skrive ting på de sociale medier selv om det er inden for lovens rammer uden det rammer en selv i nakken som en bommerang, har vi så et frit samfund man kan være tryg, ærlig og rolig i. Der laves love i et stærkt stigende antal som gør at det begrænser borgernes ytringsfrihed mere og mere. Vi kan stille os det spørgsmål om det er et sundt samfund, når mennesker begrænses så meget som i disse år

Det er jo også rent forfærdelig hvis man ikke tør påpege ting der forgår på ens arbejdsplads uden man skal rammes af stress eller være bange for at blive fyret, det burde jo være i alles interesse at tingene forgår på en ordentlig måde eller HVAD!

Hvor er fagbevægelsen i alt dette her? Hvis fagbevægelsen ikke tager den slags op, men lukker øjne og øre for hvad det er der foregår, så kan stille spørgsmål ved om fagbevægelsen er medlemmernes samarbejdspartner eller om fagbevægelsen hellere vil samarbejde med arbejdsgivernes fagbevægelse og politikerne, så de rent faktisk er med til at begrænse ikke kun ytringsfriheden men også arbejdsvilkårene for deres medlemmer. I dag er det utroligt svært for medlemmerne og især nye medlemmer af Fagbevægelsen, hvad det enkelte medlems fordel er ved at være medlem af fagbevægelsen. Fagbevægelsen er alt for ugennemsigtig for borgerne

Lad os få ytringsfriheden tilbage, så der ikke er en masse der går og kikker en over skuldrene og holde øje med hvad du siger og gør, giv dog borgeren frihed til at ytre sig og dermed er med til vi igen får sunde og velfungerende borgere

Som samfundet ser ud i dag:
Når folk som politi eller andre ikke kan ytre sig, så er det jo med til at en arbejdsplads ikke videre udvikler sig og gør den bedre både for at få mere ud af de penge der er til rådighed men også at denne ikke bliver mere effektiv. Det er kedeligt at vi har fået et samfund som tager ytringsfriheden fra folk og dermed er med til at samfundet står stille eller kun kan bevæge sig i en retning og ikke retningen ud fra et mangfoldigt grundlag, men et snævert enstemmigt grundlag som tangerer et enevælde

Behandl os ordentligt siger:
Dette er en udvikling som vi igennem flere år har kunne se og at vi i dag er nået så langt at udviklingen giver mindre og mindre ytringsfrihed til den enkelte borger også er med til at skabe borgere som i større og større grad bliver syge ikke mindst ser vi det hos politi, sagsbehandlere og i sundhedssystemet. Hertil kommer når disse arbejdspladser rammes, så spredes det som ringe i vandet til borgerne for dermed er den onde cirkel starte med en masse som lider af stress og depressioner. Får en person først en depression, ja så er chancen for at denne vil få det løbende igennem resten af livet.

Spørgsmålet vi kan stille os er så om det er det værd at fjerne ytringsfriheden og lave en masse begrænsninger, når resultatet er en masse syge mennesker.

 Frygt for at kritisere

’Flexisme’ opstår, når krav om øget fleksibilitet kombineret medmindre social sikkerhed fører til selvcensur og tilbageholdelse af kritik af sine arbejdsforhold.

Det er de seneste år blevet påvist, at alt for mange, både offentligt ansatte og privatansatte ikke tør ytre sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden ellers burde have kendskab til.

Det kan vedrøre social- og sundhedsassistenter, der ikke tør tale om svigt i forhold til de ældre.

Det kan være lærere, der ikke tør sige højt, at de ikke længere kan forberede sig ordentligt til undervisningen. Politibetjente, der ikke kan sige, at de anvender deres ressourcer forkert, og at konsekvensen er, at mange kriminelle går helt fri. Læger og sygeplejersker, der er bange for patienternes ve og vel grundet de konstante besparelser og omorganiseringer og medarbejdere i SKAT, der godt kan se, hvor den manglende kontrol bærer hen, men ikke tør ytre sig – listen fortsætter.(Kilde: Information)

Læs mere i Information.dk