Her går kommunerne vist lige et skridt over stregen

Behandl os ordentligt siger:

Så har kommunerne gået for vidt i deres besparelse, i dette tilfælde handler det om Haderslev kommune som har opfordret 3F til at smide flere arbejdsløse ud af dagpengesystemet

Behandl os ordentligt vil tro det er fordi Haderslev kommune ser kommunalt besparelse på kommunens budgetter i fremtiden

Det hænger jo sådan sammen at når folk bliver arbejdsløse er der nogle der tror at det er a-kassen som betaler hele beløbet når man er medlem af en a-kasse

Det er så ikke helt sådan det hænger sammen, det er kommunerne der betaler a-kasserne så a-kasserne kan videregive pengene til de folk der er arbejdsløse

Kommunerne siger de bare vil sikre sig de arbejdsløse står til rådighed og søger de job der er relevant for de arbejdsløse

Men lige netop her har Behandl os ordentligt mistænkt kommunerne for at tænke mere økonomi end hvad godt er for borgeren i kommunen, vi skal huske ordet ”kommune” betyder fællesskab, så kommunen skal hjælpe den enkle borger med de problemer de nu har

Men om ingen omstændigheder skaffer borgerne flere problemer…

Kommunerne har igennem en årrække langsomt arbejdet sig op til at tænke mere og mere i kroner og øre, så kommunekassen har flest rådige penge. Det lyder jo fint, men på denne måde forvinder vil det som var kommunernes egentlige opgave nemlig hjælpe borgerne jf. forvaltningsloven. Det ser vi jo ved at kommuner søge helt vildt fonde og puljer til projekter, hvor der jo nærmest laves forsøg med borgere på offentlig forsørgelse for at finde metoder hvorpå kommunerne kan lave endnu flere besparelser og sanktioner overfor borgerne i stedet for at hjælpe borgerne jf. forvaltningsloven.

Mange penge hentes hjem og kommunen får flere og flere frivillige til at løse kommunale opgaver, så et stort spørgsmål er der. Hvor går pengene hen, når vi hele tiden høre om der er færre og færre penge selv om kommunerne får flere og flere penge og gratis arbejdskraft

Kommune: “Vil sikre at ledige står til rådighed”

(Notatet i referatet er ikke særskilt rettet mod 3F’s a-kasse, men generelt. En del af udgifterne til dagpenge betales af kommunerne. Derfor betyder det noget for den kommunale økonomi, hvor mange ledige der er i kommunen. Det er derfor, at kommunen kan spare nogle penge, hvis a-kassen tager dagpengene fra folk.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få en kommentar fra udvalgets formand, Jon Krongaard (DF).

Vi har spurgt Haderslev Kommune, hvorfor a-kasserne skal ændre sin administration, og hvordan kommunen forestiller sig at lægge pres på a-kasserne. Fagbladet 3F vil også gerne vide, om kommunen er klar over, at a-kasserne er underlagt kontrol fra myndighederne.

Arbejdsmarkedschef i Haderslev Kommune, Lotte Nielsen, siger i en skriftlig kommentar, at kommunen absolut er bekendt med den kontrol, som a-kasserne er underlagt. Men:

– Vi har en underen over den variation, der er i sanktionspraksis i de forskellige a-kasser, som vi samarbejder med. Grundlæggende handler det for os om at sikre, at de forsikrede ledige, som vi betjener, står til rådighed for ledige job.

– Der er alene tale om en opfølgning på et underen, der måske ved nærmere granskning kan bringe sanktionspraktik i bedre overensstemmelse med lovens intentioner, skriver hun.

Lotte Nielsen oplyser desuden, at hun har indbudt den lokale 3F-afdeling til en nærmere dialog. Hun svarer ikke på, hvilken form for pres, kommunen vil lægge på a-kasserne, og afviser at kommentere yderligere.

I 3FA er Eva Obdrup vred over antydningen af, at a-kassens praksis ikke skulle være i overensstemmelse med loven.

– Kommunen kan undre sig så meget den vil, men skal ikke blande sig i vores administration af det regelsæt, vi har ansvaret for, og som er underlagt myndighedernes kontrol. Jeg tager kraftigt afstand fra den mistænkeliggørelse af a-kasserne, der ligger, når hun taler om at sikre, at ledige står til rådighed for job. Det kan jeg forsikre hende om, at de gør. Ellers fik de ikke dagpenge, understreger Eva Obdrup.

Hun pointerer, at 3F’s a-kasse gerne samarbejder tættere med kommunerne om at få ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet). (Kilde fagbladet3f.dk)

Læs mere på fagblader3f.dk