Her er sikkert nogle kommuner der får gode ideer

Nye spare muligheder

(240 kilometer fortov i kommunen er for meget til, at de alle kan vedligeholdes med de afsatte budget. Miljø og Teknik samt politikere vil nedlægge fortove for at finde penge til bedre renovering af de mest benyttede.

Fredericia: De 240 kilometer offentlige fortove, der findes i Fredericia Kommune, er for meget. I hvert fald hvis man har en ambition om løbende at vedligeholde samtlige kilometer.

Det mener forvaltningen bag miljø- og teknikudvalget samt politikerne i udvalget, som på det seneste udvalgsmøde godkendte en indstilling fra Teknik og Miljø. Med politikernes nik kan der fremover blive fjernet fortove ved vise veje, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt).(Kilde. Fredericia Dagblad)

Først starter en kommune, kommer mange flere

Behandl os ordentligt har set i alle de år de har eksisteret at når en kommune får en ide så tager det ikke langt tid før alle 98 kommuner har kopieret ideen

Når det handler om hvor kommunen kan spare penge så har fantasien frit spil

Tager vi lige det man har talt om i Fredericia kommune så siger Fredericia kommune godt de kan fjerne fortovet hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så kommunen kan undgå at skulle betale for vedligeholdelse af fortove

Behandl os ordentligt synes det lugter lidt af at man spørger ræven om det er forsvarligt at spise høns, på grund af hønse influenza, her kender vi vist alle svaret

Besparelser tvinger landsbyer i knæ

En kommune der har en masse små landsbyer i deres varetægt, kunne jo starte med at forringe servicen med begrundelsen at der ikke er ret mange gående og trafik på de strækninger og dermed fjerne fortove.

Når en kommune først har fjernet fortovene, så bliver de strækninger sat ind på bunden af listen over vedligeholdelse både af veje og grønne områder osv. Det vil sige vi vil få områder eller skal vi sige byer som ligger hen og slet ikke bliver vedligeholdt

Selv om en kommune måske starter med at fjerne et fortov i den ene side af vejen, så ryger den strækning længere ned på vedligeholdelseslisten og spørgsmålet er så om der er sikre overgange for børn, ældre og handicappede eller de skal leve i utryghed hver gang de skal gå over gaden for at komme til at gå på et fortov. Hvor længe tror i der går før det sidste fortov fjernes, hvis kommunen kan se en besparelse i det…

Alle disse små landsbyer som får fjernet fortovene vil ikke kun miste et sikkert sted at gå, men vil også miste vedligeholdelse og dermed vil der blive landsbyer som vil have højt ukrudt, græs og træer der hænger hen over vejen og vejkanten som jo så er det eneste sted de gående kan gå på. Dermed har kommunen skabt små landsbyer som kommer til at ligne vildmarker. Ikke nok med de kommer til at ligne vildmarker, men der vil ske en domino effekt, så dem der bor i de områder, også stopper med at vedligeholde de grønne områder.

Et sådan syn vil jo medføre at de få der har mulighed og økonomi til det vil flytte til andre områder fordi de ikke vil bo i slump. Andre venter lidt med at flytte og som tiden går så vil huspriserne falde og bliver svære at komme af med. Kommunen er derfor med til at vi får en endnu større fastholdelse i social arv af de tilbageblivende. De små landsbyer vil blive områder for ressourcesvage som kan være nye der flytter ind eller tvangsflyttes til områderne pga. ghettoplanen

Dermed er der skabt små landsbyer som er med til at forstærke den sociale arv. Måske er det lige det som politikerne ønsker fordi så kan de ressourcesvage og fattige borger bo i bestemte områder, mens resten af landets borger kan bo i byer eller områder uden at skulle kunne møde en handicapped, en syg, en alkoholiker, en hjemløs, en pensionist, en studerende eller en arbejdsløs

Fra ghettoboligblok til ghettobyer

Underligt nok så vil kommunerne hellere gentage fiaskoer end at tænke nyt. Først bygger man almennyttige boliger som samler folk som er ressourcesvage og nu vil man tvangsflytte disse og sprede dem ud over hele landet alt samtidig med at kommunerne laver små landsbyer som kan overtages af de ressourcesvage og dermed skabe ghettobyer i stedet for.

Der er tegn i sol og måne på man få en masse landsbyer der bliver til skampletter i kommunerne…

Læs mere i Fredericia Dagblad.dk