Har rødstrømpebevægelsen rykket ved noget

Rødstrømper var kvinder, som var medlemmer eller identificerede sig med en af kvindebevægelsens grupper kaldet ‘Rødstrømpebevægelsen’, der udsprang af den amerikanske socialistiske kvindebevægelse “the Redstockings” omkring 1970.

Bevægelsen havde ikke en fast struktur, men bestod af basisgrupper. Heri diskuterede sympatisørerne kvinderoller, køn og retten over egen krop og delte deres erfaringer med øvrige kvinder. Desuden blev der arrangeret ø-lejre som Femølejren, kampagner, festivaler og demonstrationer blandt andet for ligeløn og fri abort. En kendt aktion for kampen mod ligeløn skete i en bus den 10. maj 1970, hvor en gruppe rødstrømper med Ulla Dahlerup i spidsen nægtede at betale mere end 80 % af billetprisen, da det svarede til kvindernes indtægt. En af parolerne var “Ingen klassekamp uden kvindekamp. Ingen kvindekamp uden klassekamp.” (Kilde:Fra Wikipedia, den frie encyklopædi)

I starten rødstrømper bevægelsen eksisterede, lavede de happening, gik topløs rund og lave demonstrationer, for ligeløn, kvinder væk fra kødgryderne, ikke bare kvinde job.

Der blev holdt Ø lejer, hvor det kun var kvinder der deltog.

Det kunne se ud til at rødstrømpe bevægelsen bare har været en gang varm luft, vi har endnu ikke lige løn for lige arbejde, samt vi kan se ifølge de nyeste undersøgelser at unge mænd og unge kvinder vælger de sædvanlige mande og kvindefag.

Behandl os ordentligt mener at der stadig er noget at kæmpe for som kvinde. Ligeløn er nok den som må kæmpes om for alle uanset hvem for her er det jo blevet sådan at kan man ikke hver enkelt person forhandle om sin løn er man tabt og må nøjes med en mindsteløn. Hvad angår kvinder kan vi også stille store spørgsmål ved hvorfor ting til kvinder lige fra menstruationsbind til p-piller er så meget dyere end fx bleer og meget andet. Ønsker du at købe en T-shirt til en kvinde må du som regel betale det dobbelte af hvad det koster for en T-shirt til en mand. Sådan kan vi fortsætte hele turen igennem og det vil sige selv om kvinder har en lavere indtægt må de forbruge mange flere penge i forhold til mændene for at opretholde en normal levestandard. Denne forskel fortsætter også når vi ønsker forsikringer som pensionsforsikringer. Udkast og indbetaling til pensionsforsikringer har også en forskelsbehandling ud fra køn og andet. Lad os nu få ændret og gjort op med forskelsbehandlingen.

Syv ud af ti drenge vælger mandefag  

Hvor 10 procent af de unge piger, der påbegyndte en erhvervsuddannelse i år, har søgt uddannelser indenfor teknologi, byggeri og transport, har 45 procent søgt uddannelser indenfor omsorg, sundhed og pædagogik, mens 17 procent har søgt kontoruddannelser.

Lige omvendt ser det ud for drengene, der i høj grad vælger mandefag. Syv ud af ti drenge, der er begyndt på en erhvervsuddannelse i år, er i gang med uddannelser som for eksempel elektrikere, snedkere og mekanikere.

Forskellen på drengenes og pigernes uddannelsesveje har været næsten konstant i mange år, viser et nyt notat, som Tænketanken DEA har lavet for Nordea-Fonden.

(Kilde: Tænketank DEA)

Læs mere: