Har man i realiteten kun en halv socialrådgiver

Det er noget svineri

Det man gør med socialrådgiverne i Norddjurs kommune i Børne og familie afd. svare til de borger som skal bruge en socialrådgiver, faktisk kun får en halv socialrådgiver

Det er noget være svineri at man skære ned på socialrådgiver og forringer kommunens service. Når en kommune får så mange sygemeldinger, bør en kommune jo være opmærksom på at disse sygemeldinger er arbejdsrelaterede sygemeldinger og så bør en kommune se på det arbejdsmiljø som der er for den enkelte medarbejder.

Behandl os ordentligt har stadigvæk ufatteligt svært ved at se noget positiv ved at sænke service standard. Det kan da kun forstærke det dårlige arbejdsmiljø og være med til sagsbehandlings fejl eller rettere manglende ordentlig og saglig individuel sagsbehandling som skal tjene borgerne det bedste og her er det sårbare børns det bedste. Der er jo tale om børn som kan risikere at blive tabt af systemet og i systemet resten af livet.

På spørgsmålet om kommunen vil kunne overholde loven, når ressourcerne er som de er nu, så må selv en kommune se at det vil en kommune ikke kunne overholde, så svaret er et klart nej. Der er kun en vej og det er at kommunen skal gøre noget ved det hurtigst muligt ellers vil vi se børn der tabes på gulvet for resten af livet. Her ligger ansvaret på kommunen og ingen andre.

Fakta om arbejdspres i Norddjurs Kommune

  • Siden november 2018 er otte socialrådgivere stoppet i børne- og familieafdelingen, og der er ansat to vikarer. Dertil kommer en langtidssygemelding siden januar 2019, som ikke er vikardækket, og så er der netop kommet endnu en arbejdsrelateret sygemelding. Alt i alt mangler der i afdelingen ressourcer svarende til 7,4 fuldtidsstillinger, viser medarbejdernes opgørelse.
  • Socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen har opgjort deres salgstal til at være 48,74 sager i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Dansk Socialrådgiverforenings vejledende salgstal på området er 25-35. I Handicapgruppen sidder de med gennemsnitligt 59,6 sager pr. medarbejder, hvor Dansk Socialrådgiverforenings vejledende salgstal er 35-45 sager.

Ledelse: Sænk serviceniveauet

(På grund af en teknisk fejl i budgettet mangler Norddjurs Kommune 115 mio. kroner om året frem mod 2022, og i den forbindelse har socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen fået at vide, at de bliver nødt til at sænke serviceniveauet. Det har ifølge Annette Møller Hammerum indtil nu været svært at få et svar på, hvad det var for opgaver, medarbejderne ikke skulle udføre.

– Men nu har vi fået at vide, at vi skal prioritere underretningerne, de akutte sager og tvangsanbringelserne. Der er jo så andre ting, vi bliver nødt til at lade ligge, siger hun.

Det er frustrerende kun at bruge et minimum af ressourcer på hver sag, oplever Annette Møller Hammerum.

– Vi kan ikke tillade os at gøre det, som vi burde gøre som socialrådgivere. Vi er nødt til at økonomisere med vores tid, så der hvor man i nogle tilfælde ville tage tre samtaler i familien, der tager vi måske kun én. Og det er klart, at hvis vi nåede at lave en børnefaglig undersøgelse, så ville vi få et bedre kendskab til familierne, og hvor massivt de er udfordret, og så ville vi måske sætte en ekstra indsats i gang, forklarer hun). (Kilde. www.socialraadgiverne.dk)

Læs mere på www.socialraadgiverne.dk