Har jobcentret gjort noget godt

Behandl os ordentligt siger

Det kunne umiddelbart se ud til man bruger jobcentrene, aktivering, praktik og resurseforløb til at fastholde borger i dette system for tid og evighed. Da vi ser flere og flere kommuner som er begyndt at køre borgerne igennem systemet ved at skifte mellem aktivering, erhvervspraktik og ressourceforløb og så tilbage igen. Statens retningslinjer følges ikke altid. Nogle kommuner bilder ligefrem deres borger ind at der ikke er mere som hedder et Rehabiliteringsteam og det er gammeldags. Andre fortæller borgerne at de ikke har ret til at lave aftaler og andet, men bare skal gøre som de siger. Nogle siger til deres borgere at de ikke har ret til sygedag, når de er på kontanthjælp og sådan kan vi fortsætte med det der foregår ude i kommunerne.

Det kunne virker til det skal være et skræmmebillede til folk på arbejdsmarkedet, så de ikke skal stille for høje krav om arbejdsmiljø og lønområdet. Dette på bekostning af den syge og uden skrupler for om det enkelte menneske.

Behandl os ordentligt kendte en person fra Sjælland, som var syg og på kontanthjælp
Personen havde før prøvet om vedkommende kunne få førtidspension men sagsbehandleren sagde, det får du ikke, du kan få et søm til din kiste så vi ved du ikke kommer mere. En meget barsk udtalelse fra en sagsbehandler som skal varetage en kommunes opgave og som har med syge mennesker at gøre og arbejder i en forvaltning vis opgave er at oplyse og hjælpe borgerne. Denne bemærkning ville Behandl os ordentligt ønske at personen har optaget fordi vi mener der burde laves en indberetning og en tiltale overfor en sådan sagsbehandler.

Personen var så heldig at nogle havde tilbudt vedkommende at hjælpe med at søge førtidspension for nogle få dage inden personen døde. Personen døde torsdag den 16. maj 2019.
Sagsbehandleren fik ret ingen førtidspension så må vi se om det med sømmene var tom snak.
Utrolig nogen kan komme i tanke om at sige den slags, samt slippe afsted med ikke at få en kraftig påtale om den slags gør man ikke.

Dette er ikke det eneste tilfælde Behandl os ordentligt har været ude for igennem de snart 10 den har hjulpet folk. Indimellem må vi nok erkende at den læsning vi får i hænderne, ikke er for sarte mennesker.

Jobcentret helvede på jorden

 (Anja udtrykker selv, at hun føler, hun lever i en »parallelverden uden rettigheder«, »en ventesal uden køreplan«, »et kafkask helvede på jord«, »systemet fratager mig al menneskelig værdighed og værdi«.

Hvis et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, så får Danmark, vores levestandard og velstand taget i betragtning, dumpekarakter. Det må være konklusionen, når man læser Psykiatrifondens nyligt offentliggjorte undersøgelse af sygemeldte borgere, der er tilknyttet et jobcenter. De stresses og skades på deres helbred og livskvalitet af kontakten med systemet.

Mere end to tredjedele af de adspurgte 1.400 sygemeldte medlemmer af Foa, 3F og Dansk Magisterforening svarer, at jobcentret belaster deres livskvalitet. 23 pct. i en grad, så de har følt, at livet ikke var værd at leve. Ca. en tredjedel svarer, at kontakten decideret har forværret deres helbred. 70 pct. oplever fysisk eller psykisk ubehag op til kontakt med jobcentret. Søvnbesvær, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres er alle markante symptomer.

 udtrykker selv, at hun føler, hun lever i en »parallelverden uden rettigheder«, »en ventesal uden køreplan«, »et kafkask helvede på jord«, »systemet fratager mig al menneskelig værdighed og værdi«.

Hvis et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, så får Danmark, vores levestandard og velstand taget i betragtning, dumpekarakter. Det må være konklusionen, når man læser Psykiatrifondens nyligt offentliggjorte undersøgelse af sygemeldte borgere, der er tilknyttet et jobcenter. De stresses og skades på deres helbred og livskvalitet af kontakten med systemet.

Mere end to tredjedele af de adspurgte 1.400 sygemeldte medlemmer af Foa, 3F og Dansk Magisterforening svarer, at jobcentret belaster deres livskvalitet. 23 pct. i en grad, så de har følt, at livet ikke var værd at leve. Ca. en tredjedel svarer, at kontakten decideret har forværret deres helbred. 70 pct. oplever fysisk eller psykisk ubehag op til kontakt med jobcentret. Søvnbesvær, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres er alle markante symptomer). (Kilde. Jyllandsposten)

Læs mere i Jyllands Posten.dk