Haft en fornemmelse

Behandl os ordentligt har haft en fornemmelse af man vil åbne grænserne for at få en masse lavtløns personer ind i lander så lønnen vil blive trykket.

”Finansministeren erkender import af arbejdskraft skal hindre lønstigninger. Kristian Jensen indrømmer, at regeringen ønsker beløbsgrænsen nedsat, fordi import af arbejdskraft kan holde lønnen nede” en direkte indrømmelse af hvad det er som vil ske, fremadrettet i vores samfund.

Dette vil indebære at folk som er ansat som fast månedslønnede og ikke kan forhandle om sin egen løn ved ansættelsen kommer til at stå stille lønmæssigt uanset prisstigninger på dagligvarer, husleje, ejendom, el, vand og varme. Det kan så få den konsekvens at de må prøve at tage 2 jobs for at overleve rent økonomisk.

Med andre ord vil det sige at de folk der er uden for arbejdsmarkedet, vil blive strammet løbende fordi støtten skal følge med nedad med dem som er i arbejde. Dermed vil dem uden arbejde få det endnu svære at løbe rundt rent økonomisk samtidig med at politikerne ikke vil bruge så meget som 00,50 øre på at uddanne ledige. Det kan også siges som en medarbejder på et jobcenter har sagt ”det eneste du kan få er et par ekstra søm til din ligkiste så vi er sikker på du ikke kommer ud igen, ja det er ikke for sarte sjæle det der bliver sagt på jobcentrene.

Her er det så vi i nær fremtid vil se rigtigt mange mennesker bliver skubbet ud af samfundet, det vil blive rigtigt svært at forstå og accepter. Når vi skriver ”skubbet ud” af samfundet, mener vi hermed at folk vil blive tvunget til at flytte langt væk fra byerne, uddannelsesstederne og alt det vi tager for givet at være tæt på i dag og der vil blive mange flere hjemløse. Denne ændring sker ved at ”ghettoplanen” gennemføres og løbende stramninger økonomisk uanset om man er i job eller uden for arbejdsmarkedet.

Det er så her Behandl os ordentligt ”Projekt Anderledes Boformer” skal gå i gang og gøre det muligt at så mange som skubbes ud af samfundet eller lever på en løn som de lige nøjagtig kan have mad på bordet. Anderledes boformer bliver boliger der er miljøvenlige men også sunde og billige, så selv dem med en meget lille indtægt vil kunne have råd til at bo der. Det skal være et sted hvor der er plads til alle slags mennesker. En bolig midt i centrum vil aldrig blive en realitet for dem uden for arbejdsmarkedet eller for folk med en lav løn, men dette projekt vil sikre dem tag over hovedet i en sund og billig bolig.

Boligformen skal være så der kun vil være det højest nødvendig som der er brug for. Det skal bygge på fællesskabet, samt bevarelsen af selvstændigheden som vi kender fra den måde vi bor på i dag. Det vil virke som et samfund i samfundet.

Børn af forældre med en meget lille indtægt vil få det meget svært eller måske umuligt at gå i skole i en by pga. manglende transportmuligheder. Vi kan også risikere at skolerne og uddannelsesstederne i byerne er fyldte og siger nej til at tage børn fra yderområderne.

I dag skæres der allerede på de ruter som ligger i yderområderne og om nogle få år vil det være sådan at der slet ikke er ruter i mange dele af landet. Det vil ramme de mest fattige, men også ældre. Det vil gøre så flere får svært ved at benytte landets service som sygehuse, læger, skole, uddannelsesstederne og meget andet som vi i dag tager som en selvfølge.

Når folk som skubbes ud af samfundet, må bosætte sig i billige områder, vil det være svært at få lærer og andre til at nedsætte sig i de områder, da disse mennesker jo kun har en meget lav løn og dermed vil lønnen til lærer og andre også blive meget lav i disse områder og derfor vil det blive langt svære end det er i dag i yderområderne med at få lærer og andre til områderne for ikke sige umuligt.

Inden længe vil vi se et meget tror antal af lærer, læger og andre i servicebranchen flytte og nedsætte sig i de byer, hvor der er folk som har råd til at betale for en god, hurtig og luksuriøs service og dermed kan læreren, lægen og andre selv betale for kurser og uddannelse og få en høj løn. Det vil så også sige at der ikke er nogle som vil ud til yderområderne som vi allerede ser det i dag og om nogle år bliver det endnu værre.

Vi skal ikke regne med at politikerne ønsker at gøre noget for de områder hvor de fattigste i landet bor. Vi ser jo allerede i dag at det at få læger ud til yderområder er lagt over til regionerne, men selv de er ved at køre trætte og har stort set givet op.

Behandl os ordentligt mener at hvis vi ikke gør noget, så vil der en dag være store områder hvor der udelukkende bor mennesker som sover på de bare marker, telte, papkasser eller af andet som de kan finde. Du kan være med til at hjælpe så dette ikke sker og det kræver ikke mange kræfter, energi eller viden, bare vi er sammen om det og vi alle giver en lidt af os, så skal vi nok nå det. Læs mere og her