Gælder også psykisk syge og depressions ramte

Behandl os ordentligt siger:

Der kan jo ikke være tvivl om at hvis man skal hjælpe mennesker der er blevet hjemløse, har psykisk sygdom eller er ramt af depression så kan man ikke behandle de mennesker som et nr.…

Nej nej og atter nej, vi må lytte til den enkelte person, hvad der er vedkommendes problem og hvad vi kan gøre for netop at hjælpe og lindre i denne situation

Der findes sjælendt en facitliste man kan bruge på alle, vi kender jo også disse kloge ord ”skal folk behandles ens, skal de behandles forskelligt” næsten ingen er jo 100 % ens

Man skal have en 100 % plan med hver enkelt person, i sted for man bare bruger dem til at nogle kan tjene millioner og atter millioner på aktivering og lignende.

Kommunerne siger det tager sin tid at vurderer en sag ordentligt, men hvorfor er der så så mange sager som sender retur fra ankestyrelsen og hvorfor findes der utroligt mange fejl i sager forløb som ikke følger lovene.

Hvis kommunerne gjorde deres arbejde og udelukkende afgjorde og sagsbehandlede ud fra gældende love, så ville der være tid til ordentlig sagsbehandling og korrekt sagsbehandling og på den måde kunne borgerne komme videre i deres liv og ikke hænge på kontanthjælp eller ressourceforløb i årevis.

I sidste ende vil det føre til mere tid til den enkelte borger og kommunerne ville kunne spare en masse penge og ikke mindst tid.

 Brug for bedre samarbejde – og en helhedsorienteret indsats

(Undersøgelsen bekræfter, at den efterhånden gamle traver om en helhedsorienteret tilgang stadig er relevant.

– Der er brug for, at man lytter til borgeren, tager sig tid til at vurdere sagen ordentligt og samarbejder på tværs af forvaltninger. Der skal fokus på helheden, i stedet for kun på beskæftigelsesdelen, særligt når det gælder hjemløse. Mange af de mennesker, der kæmper med hjemløshed, har nemlig brug for en bred palet af hjælp for at komme de komplekse problemer til livs – de kan ikke bare få et job, og så er den sag ude af verden, understreger Jann Sjursen.

Rådet foreslår derfor bl.a., at hjemløse inkluderes i den kommende lov om helhedsorienteret indsats, så det sikres, at de automatisk skal tilbydes en indsats efter den kommende lov). (Kilde. www.udsatte.dk)

Læs mere. www.udsatte.dk