Funktionsevne vurdering i eget hjem

Nu har Behandl os ordentligt læst om gentagne faktisk mange gange, hvor der står at borgere har fået foretaget en ”funktionsevne vurdering i eget hjem” og derfor må vi oplyse om følgende.

Det er ikke ud fra lovgivningen muligt at tvinge en borger til at åbne eget private hjem for offentlige ansatte uanset om der er tale om en fysioterapeut eller et firma for at få lavet en funktionsevne vurdering. Alle vurderingen skal ske på en arbejdsplads eller på et af de værksteder m.fl. som kommunerne har mulighed for at benytte.

Det private hjem er borgerens helle og derfor det offentlige ikke krænker privatlivets fred som der står i loven og heller ikke pga. en funktionsevne vurdering.

Informationen er kommet til os fordi borgere føler en krænkelse af deres privatliv og derfor vil vi nu med denne information oplyse alle om at en kommune ikke kan tvinge sig adgang til dit hjem for at foretage en funktionsevne vurdering eller noget som helst andet.

Vi har oplevet at sagsbehandlere har sagt borgeren ikke kan få deres sag for Rehabiliteringsteamet før borgeren får lavet en funktionsevne vurdering i eget hjem, men den holder ikke.

Ligeledes har vi også oplevet at Rehabiliteringsteamet har sagt til borgeren at sagen mangler dokumentation for borgerens funktionsevne og derfor skal have foretaget en sådan i eget hjem. Her er det op til sagsbehandleren at finde egnede steder at få lavet en vurdering af funktionsevnen uden for borgerens eget hjem.

Rehabiliteringsteamet kan ikke stille krav om en funktionsevne vurdering i eget hjem, da alle oplysninger skal være indhentet af sagsbehandleren inden mødet med Rehabiliteringsteamet. Det er derfor teamets opgave kun at lave en indstilling ud fra det som der er indhentet og afleveret til teamet.

Hvis du skulle være ude for dette, så bed om at få udleveret på skrift ifølge hvilken lov og regel det er tilladt at kommunen kan forlange en vurdering foretaget i eget hjem. Send da venligst denne til Behandl os ordentligt, så vil vi med glæde se på det.

Behandl os ordentligt har dags dato indsendt brev til beskæftigelsesministeren, beskæftigelsesministeriet og til Ankestyrelsen om en tilkendegivelse omkring ”funktionsevne vurdering i eget hjem”.